Aktivnosti

NAJAVA DOGAĐAJA MEĐUNARODNA EKO REGATA „ KAJAK-KANU 2017 “

 

U cilju promocije boravka u prirodi, zaštite životne sredine, kao i turističko - sportskih aktivnosti koje su u skladu sa principima očuvanja prirodnih potencijala, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u saradnji sa Turističkom organizacijom Ulcinj i Kajakaškim klubom „Morača“ organizovaće rekreativnu Međunarodnu eko regatu kajacima rijekom Bojanom „ KAJAK-KANU 2017 “.

Rijeka Bojana, izuzetan prirodni fenomen, pored najupečatljivijeg obilježja, njenog riječnog korita koji se proseže ispod nivoa mora, predstavlja i veoma važan prirodni rezervat biljnog i životinjskog svijeta. Bogatstvo biodiverziteta, živopisni i neobični krajolici kojima protiče, kao i mjesto gdje se rijeka Bojana, na svom putu uliva u Jadransko more, čine ovu rijeku pravim bogatstvom u ekološkom smislu, i mjestom susreta sa jedinstvenim prirodnim ljepotama.

Realizacija ove aktivnosti predstavlja inicijativu koja je i u kontekstu podsticanja saradnje sa lokalnim stanovništvom i međunarodnim partnerima, u prvom redu, saradnji sa Republikom Albanijom, kako bi kroz zajedničke aktivnosti promovisali i unaprijedili ovaj zajednički prirodan resurs.

Održavanje eko regate planirano je dana 23.09.2017. godine, sa početkom u 11,00 časova, od mjesta Sveti Đorđe do desnog ušća rijeke Bojane u Ulcinju.

Radionica „Biogeografski seminar“ za procjenu adekvatnosti predloženih pSCI (predloga područja od interesa za zajednicu) u procesu Nature 2000

 

Radionica „Biogeografski seminar“ za procjenu adekvatnosti predloženih pSCI (predloga područja od interesa za zajednicu) u procesu Nature 2000 održana je danas u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma. Pomenuta radionica je jedna u nizu treninga u sklopu projekta „Uspostavljanje Natura 2000“ u Crnoj Gori i podržana od strane Evropske Komisije.
Podsjećamo, da je da je uspostavljanje Natura 2000 mreže uslov koji Crna Gora mora da ispuni najkasnije do dana ulaska u EU. Istovremeno, predstavlja i jedan od preduslova za zatvaranje Poglavlja 27 u pregovorima sa EU.

U uvodnoj riječi govorili su:

- Gdin Nikola Medenica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
- Gđa Sissi Samec, tim lider Projekta

„ Imajući u vidu da je Natura 2000 zahtjevan proces koji ima niz koraka, koji će institucije u Crnoj Gori morati da nastave i nakon projekta na putu EU integracija, važno je koristiti projekat i obuke koje se organizuju u sklopu projekta kao vrijednu i neponovljivu mogućnost izgradnje kapaciteta od eksperata koji su već prošli navedene korake.
S tim u vezi, današnja tema biogeografskog seminara je posebno važna u smislu sagledavanja šireg konteksta predloga područja shodno Direktivi o staništima da bi se već sada u fazi inventarizacije prostora shvatilo koji kriterijumi i način igra ulogu u kasnijoj evaluaciji predloga i na koja pitanja Evropskog tematskog centra treba imati odgovore,“ tokom uvodne riječi, pomenuo je direktor agencije, gdin Nikola Medenica.

Opširnije: Radionica „Biogeografski seminar“ za procjenu adekvatnosti predloženih pSCI (predloga područja od interesa za zajednicu) u procesu Nature 2000

Evropska nedjelja mobilnosti

 

Od 16. do 22. septembra, u Crnoj Gori obilježava se Evropska nedjelja mobilnosti. Tim povodom, u petak, 15. septembra, sa početkom u 12 časova, u Eko zgradi Ujedinjenih nacija u Podgorici, održana je konferencija za medije.

Prisutnima su se obratili:

 Fiona McCluney, stalna koordinatorka Sistema UN i stalna predstavnica UNDP u zemlji
 Aivo Orav, Ambasador EU u Crnoj Gori
 Nikola Medenica, direktor Agencije za zastitu prirodne i životne sredine
 Arijana Nikolic, pomoćnica ministra prosvjete
 Lazarela Kalezić, pomoćnik sekretara za životne sredinu Glavnog grada

Evropska nedjelja mobilnosti ove godine se održava pod sloganom ,,Čista, zajednička i pametna mobilnost''. Cilj kampanje je da podstakne lokalne vlasti da uvedu i promovišu mjere održivog transporta i pozovu sugrađane da koriste alternativne načine prevoza.

Tokom Evropske nedjelje mobilnosti širom Crne Gore, organizovaće se brojne manifestacije kojima će gradovi, organizacije i svi učesnici dati svoj doprinos održioj urbanoj mobilnosti. Evropska Nedjelja mobilnosti završava se Danom bez automobila 22. septembra, kada svi gradovi koji učestvuju u ovoj kampanji pojedine ulice zatvore za automobile i rezervišu samo za pješake, bicikliste i javni prevoz, bilo djelimično ili tokom cijelog dana.
Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je nacionalni koordinator kampanje koja se realizuje u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Ministarstvom saobraćaja, Ministarstvom prosvjete, Agencijom za zaštitu životne sredine, NVO-ima Biciklo.me, Ozon, Dijagonale, Glavnim gradom Podgorica, drugim opštinama i partnerima u Crnoj Gori.

Povodom održavanja „Evropske sedmice mobilnosti u Crnoj Gori“, zahvaljujemo se na podršci prevoznicima gradskog saobraćaja u Podgorici - Bulatović BLT, Alivodić Baston i Montenegro Pejović, koji su obezbijedili 22-og septembra popust od 30% na cijenu karte na svim linijama gradskog prevoza. Cilj je da se toga dana, osim bicikla i pješačenja, koristi javni prevoz kao alternativni vid prevoza i na taj način smanji broj vozila na ulicama grada.
Takođe se zahvaljujemo Privrednom društvu "Tempo", koje je doniralo 6 poklon paketa opreme za djecu, koja će 22-og učestvovati na centralnoj manifestaciji kojom se obilježava „Evropska sedmica mobilnosti u Crnoj Gori“ - “Kidical mass”.

Takođe, povodom obilježavanja “Svjetskog dana bez automobila” Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u saradnji sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) realizovaće akciju mjerenja kvaliteta vazduha u ulici Svetozara Markovića, tokom koje će se, putem mobilne stanice mjeriti koncentracija zagađujućih materija u vazduhu.

16.Septembar – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

 

 

,,Briga o životu pod Suncem” je tema kojom se obilježava 30 godina od usvajanja Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i 16 Septembar- međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Ovogodišnja tema, kao i logo, odražavaju glavni cilj Montrealskog protokola, a to je briga o životu na planeti tokom prethodnih 30 godina, kroz zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine od štetnih UV zraka.

MONTREALSKI protokol logo

Kao rezultat nepokolebljive posvećenosti zemalja članica Montrealskog protokola tokom prethodne tri dekade, ozonski omotač je na putu da se obnovi sredinom vijeka. Zahvaljujući Protokolu eliminisano je približno 99% supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

Montrealski protokol je i jedan od glavnih saradnika u borbi protiv klimatskih promjena, jer su zahvaljujući njemu izbjegnute emisije gasova staklene baste, ekvivalentne - 135 milijardi tona ugljen-dioksida. Montrealski protokol je nekoliko puta mijenjan, najskorije s amandmanom Kigali, koji je peti u nizu amandmana na Protokol. Usvajanjem Kigali amandmana, 2016.godine, zemlje članice Montrealskog protokola pridružile su se globalnim naporima u sprječavanju klimatskih promjena, kroz smanjenje potrošnje i proizvodnje fluorougljovodonika (HFC supstanci). Očekivanja su da će se zahvaljujući Kigali amandmanu izbjeći zagrijavanje do 0,5 ° C do kraja vijeka.

Podsjećamo, kao rezultat rastuće naučne zabrinutosti, prije više od trideset godina, počeli su pregovori o prvoj međunarodnoj konvenciji za zaštitu ozonskog omotača. U to vrijeme uzroci oštećenja ozonskog omotača nijesu bili jasni, iako se sumnjalo na hluorofluorougljenike (CFC) i druge slične hemikalije. Marta 1985.godine, usvojena je Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača koja je obavezala zemlje članice da sarađuju na polju zaštite ozonskog omotača, a koja je 1987.godine dovela do usvajanja Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. Režim uspostavljen uz pomoć ova dva sporazuma predstavlja jedan od najuspešnijih primjera međunarodne saradnje u rješavanju globalnog ekološkog problema.

 

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Pekinškog opštinskog biroa za zaštitu životne sredine

 

Direktor Agencije zaštitu prirode i životne sredine gdin Nikola Medenica i generalni direktor Pekinškog opštinskog biroa za zaštitu životne sredine gdin Fang Li, potpisali su danas Memorandum o razumijevanju i saradnji između Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Pekinškog opštinskog biroa za zaštitu životne sredine, o bilateralnoj saradnji na projektima.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji uspostavlja se adekvatan pravni okvir u jačanju različitih oblika aktivnosti, koje su definisane kao prioritetne. U prvom redu, odnosi se na podršku i saradnju u sljedećim oblastima od zajedničkog interesa:

-održivi razvoj;
-praćenje kvaliteta vazduha, prevencija i kontrola zagađenja;
-prevencija i kontrola zagađenja zemljišta;
-monitoring voda, sprječavanje i kontrola zagađenja;
-sprovođenje ekoloških propisa;
-sprovođenje međunarodnih ugovora i sl.

 

Potpisivanjem memoranduma, obje strane su se složile oko podsticanja bliske saradnje za uspostavljanjem mehanizama konsultacija, studijskih posjeta, kao i za održavanje konsultativnih sesija i posebnih programa razmjene.
Nakon potpisivanja memoranduma predstavnici Pekinškog opštinskog biroa za zaštitu životne sredine posjetili su Agenciju za zaštitu prirode i životne sredine, gdje su od strane direktora agencije i njegovih saradnika upoznati sa nadležnostima Agencije te njenim kadrovskim kapacitetima. Ovom prilkom, gdin Fang Li je učesnike sastanka upoznao sa aktuelnim ekološkim problemima u njegovoj zemlji, koji se u prvom redu odnose na zagađenje vazduha, uticajem na zdravlje, te ekološkim mjerama i standardima, koji se primjenjuju u NR Kini. Gospodin Li je uputio poziv Agenciji da njeni predstavnici, a polazeći od uspostavljene saradnje, posjete Peking u cilju razmijene iskustava i budućih zajedničkih projekata.
Po završeku sastanka, organizovan je obilazak automatskih stanica za mjerenje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori.
U organizaciji Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, tokom svog boravka u Crnoj Gori, predstavnici Pekinškog opštinskog biroa za zaštitu životne sredine imali su priliku da se upoznaju sa prirodnim ljepotama Crne Gore, njenom specifičnom i prirodnom kulturnom baštinom, obilazeći njene različite dijelove, kao i posjetom NP Biogradska Gora i NP Skadarsko jezero.

 

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!