Ekološki časovi u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori

 

Tokom marta i aprila mjeseca ove godine, Agencija za zaštitu životne sredine, realizovala je niz edukativnih aktivnosti u 6 crnogorskih gradova, i to: Baru, Danilovgradu, Nikšiću, Podgorici, Žabljaku i Rožajama.

Naime, u Nacionalnoj strategiji aproksimacije s Akcionim planom za period 2016-2020. godine, Agencija za zaštitu životne sredine zadužuje se da u oblasti upravljanja hemikalijama sprovodi aktivnosti na širenju svijesti građana o štetnim uticajima azbesta, POP-sova, i žive kao i o štetnom uticaju deterdženata i biocidnih proizvoda.
Ekološki čas u Danilovgradu, na temu: ,,Azbest i njegov negativan uticaj na okolinu i zdravlje ‘’ održan je u Gimnaziji "Petar I Petrović Njegoš" i OŠ ,,Njegoš" u Spužu.

 {AG}Dan_planete_zemlje{/AG}

Predavanje na temu: ,,Štetni uticaji deterdženata i sredstava za higijenu‘’ održano je u OŠ ,,Meksiko" u Baru i Gimnaziji ,,30 Septembar" u Rožajama. 

Predavanja u Nikšiću, na temu: ,, Štetni uticaji žive na životnu sredinu i zdravlje‘’ realizovana su u OŠ ,,Dušan Bojović" u Župi i Gimnaziji ,, Stojan Cerović".

Predavanja na temu: ,,POP-sovi i njihovi štetni uticaji ‘’ održana su u OŠ ,, Vladimir Nazor " u Podgorici i Mješovitoj srednjoj školi ,,17.Septembar" u Žabljaku.

Za pomenute aktivnosti Agencije za zaštitu životne sredine, prethodno je obezbijeđena saglasnost Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Za vrijeme pomenutih prezentacija, djeca su bila veoma aktivna i zainteresovana za teme o kojima je bilo riječi.

Pored proširivanja postojećeg znanja, cilj posjete bila je i promocija zaštite životne sredine, podizanje svijesti i edukacija djece o značaju i neophodnosti zaštite građana o štetnim uticajima azbesta, POP-sova, i žive kao i o štetnom uticaju deterdženata i biocidnih proizvoda.

Ekološko vaspitanje i obrazovanje treba da omogući redefinisanje čovjekovog odnosa prema prirodi i promjenu njegovog ponašanja. Djecu od ranog uzrasta treba uvoditi, upoznavati i uključivati u sistem aktivnosti koje doprinose ekološkom življenju. Treba podstaći potrebu djece da svim čulima i sopstvenim radom obogaćuju i svoj doživljaj, dožive zadovoljstvo i radost zbog akcija koje čine i efekta koje postižu ekološkim aktivnostima.

Obrazovanje o zaštiti životne sredine je dinamičan proces koji ima za cilj da probudi u ljudima svijest o ekološkim problemima i to kako na globalnom planu tako i u lokalnoj zajednici, odnosno, u okruženju u kojem ljudi neposredno žive. Usvajanjem pomenutih vrijednosti, mišljenja smo da će djeca preventivno i proaktivno djelujući uticati na promjenu svijesti kod svojih vršnjaka, bližeg okruženja, ujedno i roditelja kako bi se i oni pridržavali istih.

Agencija za zaštitu životne sredine, od svog osnivanja poseban akcenat stavlja na ekološko obrazovanje i podizanje ekološke svijesti naših građana, nastojeći da ekološku problematiku približimo svim građanima, učešćem na brojnim sastancima, okruglim stolovima i radionicama te obilježavanjem svih važnijih ekoloških datuma. Naše dosadašnje iskustvo je pokazalo da edukacija građanstva, najbolje rezultate pokazuje kroz edukaciju đaka, koji svoja nova saznanja prenose svojim vršnjacima i porodici.
Na kraju, vizija Crne Gore kao ekološke države predstavlja iskonski i civlizacijski iskorak i podršku snažnom opredjeljenju za mir, duh racionalnosti, kulturu življenja, toleranciju, humanost i održivi razvoj.

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!