Javni pozivi

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju opštine Pljevlja

 

 

 

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu životne sredine upućuje


JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju opštine Pljevlja


Naime, shodno članu 23 Zakona o zaštiti vazduha ("Službeni list Crne Gore", br. 025/10 od 05.05.2010, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015) u zonama gdje su prekoračeni pragovi upozoravanja i/ili obavještavanja za sumpor-dioksid i azot-dioksid ili postoji rizik od prekoračenja ovih standarda, Agencija za zaštitu životne sredine, u saradnji sa organima lokalnih uprava na čijoj se teritoriji zona nalazi, donosi kratkoročni akcioni plan.

govi upozoravanja i/ili obavještavanja za sumpor-dioksid i azot-dioksid ili postoji rizik od prekoračenja ovih standarda, Agencija za zaštitu životne sredine, u saradnji sa organima lokalnih uprava na čijoj se teritoriji zona nalazi, donosi kratkoročni akcioni plan.

 

Originilan dokument

 

Javni poziv stručnim licima za učešće u radu komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu koje obrazuje Agencija za zaštitu životne sredine

 

Na osnovu člana 7 stav 1 Internog pravila za obrazovanje komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje

Javni poziv
Stručnim licima za učešće u radu komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu koje obrazuje Agencija za zaštitu životne sredine

Agencija za zaštitu životne sredine poziva stručna lica da uzmu učešće u radu Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu koje obrazuje Agencija za zaštitu životne sredine.

ORIGINALAN TEKST JAVOG POZIVA

LISTA ČLANOVA KOMISIJE IZ REDA DRUGIH STRUČNIH LICA

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada - 2017

 

Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja  saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( Sl.list Crne Gore'' , br.07/12), Agencija za zaštitu životne sredine , objavljuje

 

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti životne sredine i ljudskih prava da učestvuju u konsultovanju u izradi i donošenju Godišnjeg programa rada za 2017. godinu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici ovog organa.

Prijava sadrži kontakt podatke nevladine organizacije koja je zainteresovana za konsultovanje u izradi Godišnjeg programa rada i prijedlog na koji način da se obave konsultacije .

Prijave se dostavljaju na adresu : Agencija za zaštitu životne sredine

Ul.IV Proleterske brigade 19

81000 Podgorica

Ili na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je Mervana Hadrović,

Tel.051-241-121 i 068-833-661


Prilog: - Nacrt godisnjeg programa rada Agencija za zaštitu životne sredine

                 -  Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada

 

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano, Opština Nikšić

 

 

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu životne sredine upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano, Opština Nikšić

 

Original dokumenta

 

Javni poziv

 

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu životne sredine upućuje


JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju drugog bloka Termoelektrane Pljevlja, Kalušići, KO Ilino Brdo, Opština Pljevlja


Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju drugog bloka Termoelektrane Pljevlja, Kalušići, KO Ilino Brdo, Opština Pljevlja.

Opširnije: Javni poziv

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!