Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano, Opština Nikšić

 

 

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu životne sredine upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano, Opština Nikšić

 

Original dokumenta

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!