Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju opštine Pljevlja

 

 

 

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu životne sredine upućuje


JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju opštine Pljevlja


Naime, shodno članu 23 Zakona o zaštiti vazduha ("Službeni list Crne Gore", br. 025/10 od 05.05.2010, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015) u zonama gdje su prekoračeni pragovi upozoravanja i/ili obavještavanja za sumpor-dioksid i azot-dioksid ili postoji rizik od prekoračenja ovih standarda, Agencija za zaštitu životne sredine, u saradnji sa organima lokalnih uprava na čijoj se teritoriji zona nalazi, donosi kratkoročni akcioni plan.

govi upozoravanja i/ili obavještavanja za sumpor-dioksid i azot-dioksid ili postoji rizik od prekoračenja ovih standarda, Agencija za zaštitu životne sredine, u saradnji sa organima lokalnih uprava na čijoj se teritoriji zona nalazi, donosi kratkoročni akcioni plan.

 

Originilan dokument

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!