Javni pozivi

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama

 

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu životne sredine upućuje
JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju autoputa, dionica »Smokovac – Mateševo«
Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Komisiji za izradu gore navedenog akta.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije. Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Komisije, ako ispunjava sljedeće uslove:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite životne sredine;
- da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno i namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo iz oblasti zaštite životne sredine;
- nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave.

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti zaštite životne sredine;
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi
- organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;
- biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u oblasti zaštite životne sredine;
- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana komisije.

Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Agencije za zaštitu životne sredine na adresu:

Agencija za zaštitu životne sredine
Ul. IV Proleterske brigade 19
81 000 Podgorica

sa napomenom "predlaganje kandidata za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju autoputa, dionica Smokovac – Mateševo“
Predlog kandidata za člana Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

 

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada - 2015

 Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list Crne Gore", br. 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine i ljudskih prava da učestvuju u konsultovanju u izradi i donošenju Godišnjeg programa rada za 2015.godinu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici ovog organa.
Prijava sadrži kontakt podatke nevladine organizacije koja je zainteresovana za konsultovanje u izradi godišnjeg programa rada i prijedlog na koji način da se obave konsultacije.

Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija za zaštitu životne sredine


Ul.IV Proleterske brigade 19
81 000 Podgorica
ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je Ivana Popović , tel. tel. 020 618 250 i 020 618 251.


 Prilog: - Nacrt godisnjeg programa rada Agencija za zaštitu životne sredine

                 -  Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada

Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list Crne Gore", br. 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje


JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA


Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine i ljudskih prava da učestvuju u konsultovanju u izradi i donošenju Godišnjeg programa rada za 2014.godinu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici ovog organa.

Prijava sadrži kontakt podatke nevladine organizacije koja je zainteresovana za konsultovanje u izradi godišnjeg programa rada i prijedlog na koji način da se obave konsultacije.

Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija za zaštitu životne sredine
Ul.IV Proleterske brigade 19
81 000 Podgorica
ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .
Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je Nikola Golubović, tel: 020 618-366.


 

 

Prilog: -  Nacrt godisnjeg programa rada Agencija za zaštitu životne sredine
           -  Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada

 

 

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada

Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list Crne Gore", br. 07/12 od 30.01.2012), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!