Projekti

Izrada nacionalnog katastra speleoloških objekata

U saradnji sa Globalnim fondom za životnu sredinu i Centrom za održivi razvoj pri UNDP, Agencije za zaštitu životne sredine realizovala je projekat „Izrada nacionalnog katastra speleoloških objekata“. Time je ispunjena još jedna obaveza u u sistemu zaštite prirode koja je propisana Zakonom o zaštiti prirode. U izradi nacionalnog katastra za speleološke objekte uključene su sve relevantne speleološke organizacije koje istražuju na teritoriji Crne Gore(iz Nikšića, Podgorice, Bijelog Polja, Herceg Novog).

Baza sadrži podatke za više od 1600 objekata. Shodno pravilniku o vođenju katastra speloloških objekata ova baza će se dopunjavati podacima sa novim istraživanjima. Speleološki objekti su registrovani u 22 od 23 opštine. Najduža pećina je na teritoriji opštine Bijelo Polje- Pećina nad Vražjim firovima(Đalovića pećina) sa dužinom od 17,5km, dok je najdublja jama na teritoriji opštine Kolašin na planini Maganik- Željezna jama(Iron Deep) sa dubinom od 1156m.

Nacionalni katastar speleoloških objekata možete preuzeti ovdje.

 

"Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na AD Marina Bar (sust-marina)"

Agencija za zaštitu životne sredine aktivan je partner Fakultetu za pomorstvo, Univerzitet Crne Gore iz Kotora zajedno sa AD Marinom Bar i Pomorskim fakultetom Univerziteta u Pireju u realizaciji SUST-MARINA projekata koji podrazumijeva promociju, razvoj i primjenu koncepta koji omogućava uspješno planiranje i upravljanje održivim marinama i lukama nautičkog turizma. Crna Gora kao turistička destinacija opredijeljena je za primjenu koncepta održivog razvoja i valorizaciju prirodnih, turističkih i transportnih potencijala. Razvijeni standardi zaštite životne sredine zahtijevaju nivo održivosti sistema, tako da njihova promocija, primjena i razvoj pružaju mogućnosti za stvaranje dodatnih vrijednosti u neposrednom okruženju.

Opširnije: "Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na AD Marina Bar (sust-marina)"

Projekat „Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta na područjima Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera - CSBL“

Projekat „Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta na područjima Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera - CSBL“


 

U okviru realizacije projekta „Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta na područjima Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera“ komponenta “Monitoring flore i faune” tokom 2013. godine projektom su podržana terenska istraživanja na Skadarskom jezeru koja su imala za cilj prikupljanje podataka u skladu sa metodologijom Natura 2000 za odabrane vrste i staništa. Ekspertski timovi Agencije za zaštitu životne sredine i JP “Nacionalni Parkovi Crne Gore” realizovali su ukupno 123 intezivna terenska dana i  rezultati istraživanja su prezentovani  u Finalnom izvještaju o monitoringu flore i faune (u Prilogu) po prvi put u skladu sa Standardnom formom za prikupljanje podataka kako je to predviđeno metodologijom Nature 2000.

Takođe, GIS baza podataka, prikupljenih ovom prilikom je formirana u Agenciji za zaštitu životne sredine. Izvještaj možete preuzeti na linku ispod.U okviru realizacije projekta „Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta na područjima Prespanskog, Ohridskog i Skadarskog jezera“ komponenta “Monitoring flore i faune” tokom 2013. godine projektom su podržana terenska istraživanja na Skadarskom jezeru koja su imala za cilj prikupljanje podataka u skladu sa metodologijom Natura 2000 za odabrane vrste i staništa. Ekspertski timovi Agencije za zaštitu životne sredine i JP “Nacionalni Parkovi Crne Gore” realizovali su ukupno 123 intezivna terenska dana i  rezultati istraživanja su prezentovani  u Finalnom izvještaju o monitoringu flore i faune (u Prilogu) po prvi put u skladu sa Standardnom formom za prikupljanje podataka kako je to predviđeno metodologijom Nature 2000. Takođe, GIS baza podataka, prikupljenih ovom prilikom je formirana u Agenciji za zaštitu životne sredine.

Izvještaj možete preuzeti na linkuIzvještaj možete preuzeti na linku

 

Potpisan Ugovor o tehničkoj saradnji između Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu i Agencije za zaštitu životne sredine

    Dana 23.12.2011.godine u Podgorici, potpisan je Ugovor o tehničkoj saradnji između Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu i Agencije za zaštitu životne sredine, koji uključuje:

1) Razvoj informacionih sistema u oblasti zaštite životne sredine;
2) Razvoj i usavršavanje politika upravljanja podacima o životnoj sredini i izvještavanja o stanju životne sredine;
3) Razvoj i poboljšanje procedura za obradu i evaluaciju podataka o životnoj sredini;
4) Određivanje najboljih dostupnih tehnika i praksi, kao i njihove implementacije u oblasti životne sredine;
5) Ispunjavanje zakonskih obaveza po pitanju izvještavanja o životnoj sredini, kao i zakonom definisanih obaveza prema različitim međunarodnim tijelima, organizacijama i konvencijama i
6) Implementacija drugih aktivnosti od interesa za obje ugovorne strane;

Pomenuti Ugovor predviđa, da je vodeće tijelo za sve aktivnosti, definisane ovim ugovorom Agencija za zaštitu životne sredine.

U ime Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu Ugovor je potpisala izvršna direktorica Marta Szigeti Bonifert, a u ime Agencije za zaštitu životne sredine direktorica Daliborka Pejović.

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!