Vijesti

Saopštenje za javnost

 

Zbog velikog broja požara koji su proteklih dana registrovani u okolini Podgorice i primorskih gradova, povećana je emisija zagađujućih materija u vazduh, produkata sagorijevanja uglavnom niskog rastinja i trave. Posledice ovih pojava su se posebno osjetile u neposrednoj i široj okolini lokaliteta zahvaćenih požarom.

Prisustvo vjetra koje je negativno uticalo na lokalizovanje požara, imalo je pozitivnog efekta na disperziju zagađujućih materija u vazduhu, tako da na mjenom mjestu na kojem se nalazi automamtska stacionarna stanica u Podgorici, u blizini stare zgrade Vlade, nisu zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti parametara koji su praćeni. U prilog ovome govori i činjenica da se koncentracija ugljen monoksida prethodnih dana kretala najviše do 0,4mg/m3, a granična vrijednost za ovaj polutant iznosi 10mg/m3.

Apelujemo na građane da povedu računa, da svojim aktivnostima ne ugroze okruženje i da odgovorno i preventivno postupaju, posebno u situaciji prisustva visokih temperatura vazduha kada je gotovo konstantno prisutna opasnost od pojave požara, zbog višestruko negativnih uticaja ovih pojava na životnu sredinu.

 

Komisija za Izbor stručnih lica za učešće u radu Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

 

Komisija za Izbor stručnih lica za učešće u radu
Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i
Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenjem Agencije za zaštitu životne sredine (05 Broj D-842/1 od 28.03.2017. godine) obrazovana je Komisija za Izbor stručnih lica za učešće u radu Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu sledećem sastavu:

1. Ilija Radović, pomoćnik direktora u Sektoru za izdavanje dozvola, predsjenik;
2. Lidija Šćepanović, pomoćnica direktora u Sektoru za monitoring, zaštitu prirode i izvještavanje, član;
3. Ivan Stanišić, Samostalni savjetnik I za pravne poslove, član i
4. Sekretarka komisije je Milica Racković, Samostalna savjetnica II za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini,

ORIGINALAN TEKST

Drugi sastanak Regionalne mreže za upravljanje informacijama i izvještavanje o biodiverzitetu

 

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore učestvovali su na Drugom sastanaku Regionalne mreže za upravljanje informacijama i izvještavanje o biodiverzitetu (BIMR) koji je održan od 25. do 26. aprila u Banja Luci. Sastanak je organizovala njemačka razvojna organizacija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), u ime Njemačke vlade, a u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

{AG}Banjaluka{/AG}

Opširnije: Drugi sastanak Regionalne mreže za upravljanje informacijama i izvještavanje o biodiverzitetu

„Dan planete Zemlje”

 

„Dan planete Zemlje” u cijelom se svijetu obilježava 22. aprila. Tradicija obilježavanja ovog datuma potiče još iz 1970. godine, a 1990. godine ovaj datum je proglašen međunarodnim danom. Cilj obilježavanja ovog datuma je da se ukaže na ugroženost prirode i čovjekov nemar u odnosu prema njoj.
Povodom obilježavanja „Dana planete Zemlje”, dana 22. aprila 2017.god. u saradnji sa NVO „Green Home“ i Agencije za zaštitu životne sredine organizovana je izložba o morskim staništima i njihovoj zaštiti, u holu tržnog centra Delta City.

 

Opširnije: „Dan planete Zemlje”

Odluka o izboru kandidata koji/je su predloženi/ne za člana/icu Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju Opštine Pljevija

 

 

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (..SI.list CG", broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životne sredine donosi

ODLUKU
o izboru kandidata koji/je su predloženi/ne za člana/icu Komisije za izradu
kratkoročnog akcionog plana za teritoriju Opštine Pljevija


Za člana/icu Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju Opštine Pljevija izabrani su:

1. Milorad Mitrović, predložen od strane NVO EKOLOŠKI POKRET "OZON",
2. Diana Milev Čavor predložena od strane NVO "GREEN HOME"

ORIGINALAN DOKUMENT

 

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!