Vijesti

Obavještenja Seveso

 

 

Agencija obavještava zainteresovane organe, organizacije i javnost o izrađenom Registru/Listi Seveso postrojenja u Crnoj Gori.

Registar i Lista Seveso postrojenja su urađeni shodno primljenim Obavještenjima od operatera Seveso postrojenja, koja su urađena na osnovu člana 3 Pravilnika o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa ("Službeni list Crne Gore", br. 67/16 ), a u skladu sa članom 39 Zakona o životnoj sredini ("Službeni list Crne Gore", br. 52/16 ).

 

Stepen rizika za Seveso postrojenja shodno praviliniku o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika (Sl. list CG 63/16)

Lista obavještenja o Seveso postrojenju shodno članu 3. Pravilnika o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa ( Sl. list CG 67/16)

 

Obavjestenje vazduh-mjerna stanica u Pljevljima

 

Usljed prekida u napajanju električnom energijom između 8 i 9 h na mjernom mjestu  "Gagovića imanje" u Pljevljima, došlo je do destabilizacije u radu automatskog analizatoraza PM10 čestice, tako da rezultati koji su na web stranici Agencije ne predstavljaju objektivno stanje kvaliteta vazduha. Stabilizacija rada ovog analizatora se očekuje tokom narednih 24 časa. Ostali analizatori funkcionišu normalno.

Obavještenje za upis hemikalija u registar za 2017.godinu

 

Shodno odredbama člana 26 i 27 Zakona o hemikalijama (»Sl. list CG«, broj 051/17) od 03.08.2017), propisano je da upis hemikalija u registar hemikalija vrši na osnovu zahtjeva koji proizvođač odnosno uvoznik  koji je upisan Centralni registar privrednih subjekata podnosi Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće godine za hemikalije koje je proizveo, odnosno uvezao u prethodnoj godini i to supstance pojedinačno, u smješama ili u proizvodu koje se proizvode ili stavljaju na tržište u ukupnim količinama preko 1 t godišnje (u kalendarskoj godini).Takođe, odredbama člana 27 zakona propisano je da zahtjev za upis u registar hemikalija naročito sadrži: 

Originalan dokument možete pogledati OVDJE

Izjava za javnost

 

 

U petak 16.02. 2018.god. u 11 h na mjernom mjestu „Gagovića imanje“ , Pljevlja, u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, čiji je vlasnik Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, izmjerena je koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 u vazduhu koja je iznosila 28,2 µg/m3, da bi se tokom narednih sati naglo povećala, tako da je u 12h iznosila 412µg/m3, a maksimalna koncentracija je izmjerena u 13h i iznosila je 509,2 µg/m3.

Ovako nagle i u kratkom roku izražene oscilacije koncentracija, su najčešće uzrokovane smetnjom u radu mjernog instrumenta, a dodatni razlog za ovu pretpostavku, je to, što je u istom periodu koncentracija PM10 čestica bila veoma niska ( 30,6 µg/m3 (12h) i 32,6 µg/m3 (13h)).

Nakon 13h koncentracija SO2 u vazduhu je pala ispod granične vrijednosti od 350 µg/m3 i iznosila je (290,5 µg/m3 ) i nakon toga nisu registrovana prekoračenja graničnih vrijednosti.
Podsjećamo građane, da je Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u kritičnom periodu između 12 h i 13h bila u stalnoj komunikaciji sa Opštinom Pljevlja i Centrom za ekotoksikološka ispitivanja, da u slučaju ukoliko se trend prekoračenja nastavi, preduzmu mjere propisane Kratkoročnim akcionim planom za Opštinu Pljevlja u slučaju prekoračenja ili rizika od prekoračenja praga upozoravanja za sumpor(IV)oksid SO2.

Obzirom, da je koncentracija ostala u granicama dozvoljenih, shodno pomenutom kratkoročnom planu, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je procijenila da nije bilo potrebe za bilo kakvim obaviještavanjem javnosti, jer bi se na taj način izazvalo nepotrebno i neosnovano uznemiravanje građana.

Informacije o kvalitetu vazduha su dostupne na sajtu Agencije (www.epa.org.me/vazduh) kontinuirano 24-časovno u realnom vremenu. Agencija, u skladu sa svojim nadležostima nastavlja da sprovodi monitoring kvaliteta vazduha i o tome redovno izvještava javnost.

 

Obavještenje o prijemu zahtjeva za produženje važenja Integrisane dozvole

 

 

Na osnovu člana 10 stav 1 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

O B A V J E Š T A V A
zainteresovanu javnost

da je operater „Deponija“ d.o.o. iz Podgorice podnio zahtjev, br 6764 od dana 26.09.2017. god., za produženje važenja Integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odstranjivanja bezopasnog otpada na sanitarnim kadama, na lokaciji deponije “Livade” u Podgorici.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovane organe, organizacije i javnost da izvrše uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, u ul. IV Proleterske br.19, kancelarija br. 215, na II spratu, radnim danima od 09 do 13 časova, kao i na web stranici: www.epa.org.me u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti svoja mišljenja na dostavljenu dokumentaciju, u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!