Vijesti

Izrađen Nacrt integrisane dozvole operatera, „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić

 

 

Shodno članu 11 stav 2 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), potrebno je da najkasnije do 18.01.2018. godine, na 1/8 strane najmanje jednog lokalnog ili dnevnog lista, koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem aktivnosti i postrojenja objavite sledeći tekst:

>> Na osnovu člana 11, a u vezi sa članom 22 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

O B A V J E Š T A V A
zainteresovanu javnost

da je izrađen Nacrt integrisane dozvole operatera, „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić, Vuka Karadžića 2, Nikšić, za rad postrojenja TE „Pljevlja“ i obavljanje aktivnosti proizvodnje električne i toplotne energije na lokaciji Kalušići u Pljevljima.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovane organe, organizacije i javnost da izvrše uvid u nacrt integrisane dozvole u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, u ul. IV Proleterske br.19, kancelarija br. 215, na II spratu, radnim danima od 09 do 13 časova, kao i na web stranici: www.epa.org.me u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti svoja mišljenja na nacrt integrisane dozvole, u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja. >>

Prilog:

Integrisana dozvola TE Pljevlja-nacrt

Program mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima, novembar 2017

 

OBAVJEŠTENJE

 

PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE DRŽANJA PRIMJERAKA ZAŠTIĆENIH I DRUGIH DIVLJIH VRSTA ŽIVOTINJA U ZATOČENIŠTVU

Obavještavaju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji su vlasnici ili po bilo kom drugom osnovu držaoci zaštićenih i drugih vrsta divljih životinja, da podnesu Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine: Prijavu za evidentiranje držanja primjeraka zaštićenih i drugih divljih vrsta životinja u zatočeništvu.

Prijava sadrži: ime i prezime držaoca divljih životinja, adresu i broj telefona držaoca, vrste i broj divljih životinja držanih u zatočeništvu.

Rok za prijavljivanje je zaključno sa 25.januarom 2018. godine.


Prijava se dostavlja arhivi Agencije za zaštitu prirode i životne sredine na adresu:
Agencija za zaštitu prirode i životne sredine
Ul. IV Proleterske brigade 19
81 000 Podgorica,

Ili na mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

sa napomenom ,,Prijava za evidentiranje držanja zaštićenih i drugih vrsta divljih životinja u zatočeništvu’’.Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 020 446 511

 

 

Obavještenje za rad polenskih stanica

 

Na osnovu monitoring polena u toku prethodne godine zaključeno je da u periodu decembar - februar nema polinacije, tako da je sezona mjerenja alergenog polena, za stanice u Podgorici, Nikšiću i Mojkovcu, završena 27. novembra 2017. godine.

Stanice će nastaviti sa radom početkom februara 2018. godine, u zavisnosti od vremenskih uslova koji diktiraju početak polinacije.

Koncentracije polena u vazduhu možete pratiti na LINKU

Obavještenje -aplikacija vazduh

Zbog instaliranja prateće mjerne opreme na automatskoj stacionarnog stanici u Pljevljima (lokacija "Gagovića imanje") i kratkog prekida u napajanju sa električnom energijom, u toku je stabilizacija rada automatskog analizatora za mjerenje koncentracije PM10 čestica, tako da vrijednosti koje su prikazane na sajtu u narednih do 24 časa ne predstavljaju stvarno izmjerene koncentracije. Poslednja izmjerena vrijednost PM10 čestica 13.12. t.g. u 11h iznosila je 18µg/m3.

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!