Kvalitet vazduha na teritoriji Glavnog grada

 

 

Analiza podataka sa mjernih lokacija na Bulevaru Šarla de Gola, Delta City i raskrsnice Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice 19 decembra, kao i podaci o koncentraciji PM10 čestica koje su izmjerene referentnom metodom na mjernom mjestu u blizini zgrade stare Vlade, koje je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine dostavio CETI, ukazuje da je u periodu od 01-20.07. t.g. kvalitet vazduha bio u skladu sa propisanim kriterijumima u odnosu na uticaj na zdravlje ljudi.

Kako nisu zabilježena prekoračenja mjerenih parametara, zaključak je da u urbanoj zoni Podgorice povećane emisije zagađujućih materija u vazduh koje su posledica požara nisu izazvale pogoršanje kvaliteta vazduha sa posledicama uticaja na zdravlje ljudi u odnosu na legislativom propisane kriterijume.

POSLEDICE VELIKOG BROJA POŽARA SU SE OSJETILE U NEPOSREDNOJ I ŠIROJ OKOLINI LOKALITETA ZAHVAĆENIH POŽAROM, ALI ANALIZATORI KOJI SU MJERILI KONCENTRACIJU POLUTANATA U URBANOJ ZONI GLAVNOG GRADA NISU REGISTOVALI PREKORAČENJA GRANIČNIH VRIJEDNOSTI U ODNOSU NA ZAŠTITU ZDRAVLJA.

CETI Mobilna s. 17-21.07.2017

CETI Mobilna s. 21-24.07.2017

Mjerenja u Glavnom gradu 30.06-17.07

PM10 na stanici Nova Varoš-PG-01-20.07.2017

 

 

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!