KVALITET VAZDUHA U TIVTU TOKOM OKTOBRA 2017. GODINE

 

Na osnovu rezultata mjerenja koncentracije PM2,5 čestica u vazduhu na mjernom mjestu u Tivtu zaključuje se da nije bila povećana koncentracija ovog polutanta u vazduhu, jer je izmjerena srednja mjesečna koncentracija od 10,9µg/m3. Granična vrijednost za srednju godišnju koncentraciju iznosi 25µg/m3. Podaci o srednjim dnevnim koncentracijama ovog polutanta su objavljeni u okviru mjesečnog izvještaja za kvalitet vazduha za oktobar 2017, kao i ostali meta podaci.

Nažalost, štamparska greška u izvještaju u dijelu KOMENTAR:


„Sve srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM2.5 tokom mjerenja u oktobru mjesecu su bile iznad granične vrijednosti (propisane na godišnjem nivou od 25 µg/m3, sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).“


dovela je u zabludu građene, i mi im se ovim putem izvinjavamo.


 

Ispravićemo uočenu grešku, a građanima Tivta poručujemo da je vazduh u oktobru na osnovu izmjerenih vrijednosti koncentracije PM2,5 česica bio dobrog kvaliteta.

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!