Obavještenja SEA

Obavještenja SEA

 12.12.2017.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije Dubovica I u Opstini Budva na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti

 - Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije Dubovica I u Opstini Budva

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 25.12.2017 god. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


28.09.2017.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Drzavne studije lokacije "Sektor 1" 

-Rt Kobila-Njivice-Ušće Sutorine. sa  Izvještajem sa javne rasprave, na ocjenu tj. davanje ili odbijanje  saglasnosti na isti

-  Izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Državnu studiju lokacije "Sektor 1” - Rt Kobila–Njivice- ušće Sutorine, Opština Herceg Novi

- Izvještaj sa javne rasprave DSL „SEKTOR 1“

 

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do

 

13.10.2017 god. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 

 

26.09.2017.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Izmjena i dopuna Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija-Crna Gora, a u djelu detaljne razrade lokacije za trafostanicu i konvertorsko postrojenje Blato u Lastvi Grbaljskoj sa izvjestajem sa javne rasprave na ocjenu tj. davanje ili odbijanje  saglasnosti na isti

SPU DPP trafostanica

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE na Nacrt

 Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do

04.10.2017 god. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 


 

23.03.2017.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo ekonomije, dostavilo je Agenciji za  zaštitu životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Master plana gasifikacije Crne Gore sa  izvještajem sa javne rasprave, na ocjenu tj. davanje ili odbijanje  saglasnosti na isti

-Izvještaj sa javne rasprave

-Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za master plan gasifikacije

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 31.03.2017 god do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 

18.01.2017.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za  zaštitu životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu DSL "Dio Sektora 22" sa  Izvještajem sa javne rasprave, na ocjenu tj. davanje ili odbijanje  saglasnosti na isti

 

 

-Izvjestaj sa javne rasprave

 

 - STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DRŽAVNU STUDIJU LOKACIJE “DIO SEKTORA 22”

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 08.02. 2017 god do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

 

 

 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 

29.12.2016.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Startegije upravljanja vodama sa  Izvještajem sa javne rasprave, na ocjenu tj. davanje ili odbijanje  saglasnosti na isti

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do

20.01.2017 god. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

- SPU Strategija upravljanja voda CG (dec 2016) predlog

 

 


Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za  zaštitu životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja  na životnu sredinu Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj, sa  Izvještajem sa javne rasprave, na ocjenu tj. davanje ili odbijanje  saglasnosti na isti

 

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja PUP-a Opštine Ulcinj

 

Planski dio PUP Ulcinj

- Odgovori i primjedbe sa javne rasprave

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 03.10.2016 god. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni 

 

Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 


 

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo ekonomije, dostavilo je Agenciji za zaštitu životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Programa istraživanja i eksploatacije ugljovodonika u podmorju Crne Gore, sa Izvještajem sa javne rasprave, na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti

 

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 01.08.2016 god. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adrese:

-Izvještaj o strateškoj procjeni

-Program istrazivanja i eksploatacije ugljovodonika u podmorju Crne Gore

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 


 

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Detaljni prostorni plan TE Pljevlja, sa Izvještajem sa javne rasprave, na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 25.11.2015 god. do 14h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeće e-mail adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

- SPUZS za Detaljni prostorni plan TE Pljevlja

- Izvještaj sa javne rasprave


 

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Nacionalnu strategiju u oblasti klimatskih promjena u Crnoj Gori sa Izvještajem sa javne rasprave, na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 15.09.2015 god. do 14h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeće e-mail adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

- SPUZS za Nacionalnu strategiju u oblasti klimatskih promjena u Crnoj Gori

- Izvještaj sa javne rasprave

Rezime nacrta izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za  nacionalnu strategiju  u oblasti klimatskih promjena do 2030. godine


Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, organ nadležan za pripremu plana i programa, u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Drzavnog plana upravljanja otpadom ya period 2015-2020. godine na ocijenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

 

Shodno istom članu, pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam do 22.07.2015 god. dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeće e-mail adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

- Strateška procjena uticaja na životnu sredinu (SPUŽS) za Državni plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori

Izvještaj s javne rasprave

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu (SPUŽS) za Nacionalni plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori


 

 

rezime nacrta izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za  nacionalnu strategiju  u oblasti klimatskih promjena

do 2030. godine

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!