Ocjena prihvatljivosti

 

Na osnovu člana 12a Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, br.51/08, 21/09, 40/11, 62/13, 06/14) Organ uprave obavještava zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost o podnijetom zahtjevu za odlučivanje o potrebi ocjene prihvatljivosti, u roku od pet dana od dana prijema urednog zahtjeva.

Zainteresovani organi, organizacije i zainteresovana javnost mogu, u roku od pet dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje nadležnom organu o podnijetom zahtjevu.

20.02.2014.

 

 

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Petr Orlik iz Ruske Federacije podnio zahtjev (br. 02-UPI-156/1 od 17.02.2014. godine) za odlučivanje o potrebi sprovođenja glavne ocjene prihvatljivosti za vršenje rekonstrukcije objekta restorana koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 1575/3 KO Đuraševići u zaštićenom području rezervata ,,Solilaʼʼ, Opština Tivat, u zahvatu studije lokacije Dio Sektora 27 i Sektora 28, u zoni morskog dobra.

 

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!