Sedmodnevne analitičke kartice sa svih računa koje organ ima u posjedu

Član 19 stav 3 Zakona o finasiranju političkih partija ("Službeni list Crne Gore" br. 10/14 od 26.02.2014) propisuje da je "u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i tri mjeseca nakon izbora, svaka državna i lokalna budžetska potrošaka jedinica dužna, na svojoj ili internet prezentaciji organa pod čijim se upravljanjem nalazi, objavljivati sedmodnevno analitičke kartice sa svih računa koje ima u svom posjedu".

 

putni nalozi

 

 

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!