Dječija strana

Ekološki  pojmovnik  za đecu
.

 
ABIOTIČKI FAKTORI - uticaj nežive prirode
AKCIJE - uticaj nežive prirode na članove biocenoze
ANTROPOGENI FAKTOR - uticaj čovjeka na neživu i živu prirodu
AUTOTROFI - organizmi koji imaju sposobnost da iz neorganskih materija proizvodi organske-šećer
BENTOS - zajednica organizama dna
BIOMI - udruženi ekosistemi sa sličnim sastavom i osobinama
BIOM - više sličnih ekosistema u određenoj klimatskoj oblasti
BIOTIČKI FAKTORI - uticaj živih bića jednih na druge, kao i njihov uticaj na neživu prirodu
BIOTOP - prostor koji naseljavaju živa bića
BIOSFERA - sav naseljeni prostor Zemlje
BROJNOST POPULACIJE - ukupan broj jedinki jedne vrste na staništu
DOMINANTNA VRSTA - vrsta koja se ističe brojem i veličinom ili prostorom koji zauzima
EKOLOGIJA - nauka o odnosima između živih bica i okoline
EKOLOŠKA NIŠA - kombinacija životnih uslova koje najviše odgovaraju jednoj vrsti
EKOLOŠKI FAKTORI - različiti uticaj kojima su izložena živa bića
EKOSISTEM - cjelina koju čine životna zajednica i njeno okruženje
EKOSISTEM - jedinstvo biotopa i biocenoze
FOTOSINTEZA - proces stvaranja šećera od ugljenik(IV)-oksida i vode uz pomoć sunčeve energije
GUSTINA POPULACIJE - prosječan broj jedinki jedne populacije,po jedinici površine ili zapremine
HETEROTROFI – organizmi koji nemaju sposobnost da proizvode organske materije iz neorganskih
KLIMAKS STADIJUM - završni stadijum u razvoju biocenoze tj.ekosistema
KOAKCIJA - međusobni uticaj živih bića
KONKURENCIJA – tip odnosa u kojima se živa bića nadmeću
MORTALITET - broj umrlih jedinki u određenom vremenskom periodu
NATALITET - broj rođenih jedinki u određenom vremenskom periodu
NEKTON - zajednica organizama koji plivaju
PARAZITIZAM - zajednički život dva organizma, pri čemu jedan ima korist, a drugi štetu
PARAZIT - organizam koji živi na/u drugom organizmu, nanoseći mu štetu
PELAGIJAL - zajednica organizama slobodne vode
PERIODIZAM - pravilno smjenjivanje životnih aktivnosti biocenoze
PLANKTON - zajednica organizama koji lebde u vodi
POPULACIJA - sve jedinke iste vrste koje žive zajedno na jednom prostoru
POTROŠAČI - heterotrofni organizmi koji se hrane organskim materijama iz biljaka, životinja ili drugih organizama
PROIZVOĐAČI - autotrofni organizmi koji mogu da proizvode hranu iz vode, mineralnih materija i ugljenik(IV)-oksida
RASPORED POPULACIJE - prostorno raspoređivanje jedinki populacije na staništu
RAZLAGAČI - heterotrofni organizmi koji se hrane uginulim organizmima ili njihovim djelovima;oni razlažu organske materije od neorganskih
REAKCIJE - uticaj živih bića na neživu prirodu
SAPROFIT - organizam koji se hrani organskom materijom iz uginulih organizama i razlaže je do neorganskih materija
SIMBIOZA - zajednički život dva organizma
SKROB - složeni biljni šećer
SPRATOVNOST - prostorni raspored vrsta u biocenozi
SUKCESIJA - smjena jednog ekosistema drugim
ŽIVOTNA ZAJEDNICA - svi organizmi koji žive zajedno na jednom prostoru

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!