Biodiverzitet


Praćenje stanja biodiverziteta za cilj ima njegovo očuvanje, unaprijeđenje i zaštitu, a usmjeren je na praćenje najreprezentativnijih vrsta i staništa od međunarodnog i nacionalnog značaja.

Vazduh

vazduh3
Jedan od najznačajnih činioca životne sredine, svojim kompleksnim sastavom i osobinama zahtijeva stručno praćenje i analizu.

Zemljište

zemljiste

Zemljište,voda i vazduh su elementarne komponente životne sredine. Zemljište se ubraja u uslovno obnovljive resurse.

10-godina

Aktuelno

Nova lokacija za automatsku stacionarnu stanicu za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima Četvrtak, 08 Decembar 2016   Od 05.decembra 2016. godine automatska stacionarna stanica za praćenje kvaliteta vazduha u urbanoj zoni Pljevalja nalazi se na lokacij...
Odluka o izboru kandidata koji/je su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akomulaciju Krupac i spajanje akumulaci... Petak, 02 Decembar 2016 Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (..Sl.list CG", bro...
Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Kr... Sreda, 30 Novembar 2016 Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (..Sl.list CG", bro...
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje aku... Ponedeljak, 14 Novembar 2016   Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni lis...

Galerija slika

 
 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!
Home AZZS Aktivnosti Agencija učestvovala na "Sajmu prakse"