Kvalitet vazduha

Mjesečni izvještaji za 2018. godinu

Januar

Februar

Kvalitet vazduha tokom februara karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 i povećane koncentracije PM2,5 čestica. 

Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

 

 Mjesečni izvještaji za 2017. godinu

 

Decembar

Kvalitet vazduha tokom decembra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica iznad dozvoljene granične vrijednosti i to: u Pljevljima (18 dana), Nikšiću (9 dana) i Podgorici (8 dana).

Novembar

Oktobar

Kvalitet vazduha tokom oktobra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima (19 dana je srednja dnevna koncentracija bila iznad dozvoljene granične vrijednosti) i Nikšiću (3 dana je srednja dnevna koncentracija bila iznad dozvoljene granične vrijednosti).

Na ostalim mjernim mjestima nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti mjerenih parametara kvaliteta vazduha.

 

Septembar

Kvalitet vazduha tokom septembra bio je bolji u odnosu na prethodni mjesec. U Podgorici, Nikšiću i Pljevljima evidentirana su po 2 dana sa prekoračenjima srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu. 

Ostali parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

 

Avgust

Kvalitet vazduha tokom avgusta bio je značajno lošiji u odnosu na prethodni period zbog prisustva suspendovanih čestica, što je posledica velikog broja požara. Najveći broj prekoračenja srednje denevne koncentracije PM10 čestica registrovan je na mjernom mjestu u Baru (18 dana) i u Podgorici (14 dana). Na mjernom mjestu u Nikšiću, instrument za uzorkovanje PM10 čestica nakon popravke u inostranstvu instaliran je krajem avgusta, tako da za pomenuti period nema podataka o koncentraciji PM10 čestica u vazduhu. U Pljevljima je tokom avgusta 4 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica bila iznad granične vrijednosti. Na mjernim  mjestima u Baru i Tivtu izmjerene su povećane koncentracije PM2,5 čestica u vazduhu.

Jul

Kvalitet vazduha je tokom jula na mjernim mjestima na urbanim lokacijama bio u najvećoj mjeri zadovoljavajući.

Tokom devet dana u periodu druge i treće nedelje, izmjerene maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti ozona su bile iznad propisane ciljne vrijednosti na mjernom mjestu u Nikšiću.

Na mjernom mjestu u Tivtu je tokom druge i treće nedelje jula evidentirana povećana koncentracija PM2,5 čestica. Srednja mjesečna koncentracija ovog polutanta je iznosila 16,88 μg/m3 (dozvoljena godišnja srednja vrijednost u odnosu na zaštitu zdravlja iznosi 25 μg/m3).

 

Jun

Kvalitet vazduha je tokom juna bio veoma dobar na svim mjernim mjestima.

Maj

Kvalitet vazduha tokom maja je bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

April

Kvalitet vazduha je tokom aprila bio bolji u odnosu na prethodna tri mjeseca. Poboljšanje kvaliteta vazduha je evidentirano i u Pljevljima, sa izmjerenim nižim srednjim dnevnim koncentracijama PM10 čestica i trendom pada broja prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica (8 dana srednja dnevna koncentracija je bila iznad granične vrijednosti).

Mart

Kvalitet vazduha je bio bolji u odnosu na prethodni mjesec u centralnom i južnom dijelu zemlje. U Pljevljima su evidentirana 22 dana sa prekoračenjima srednje dnevne koncentracije PM10 čestica i povećanim sadržajem benzo(a)pirena, ali nije bilo prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za sumpor(IV)oksid SO2. Zbog kvara mjerne opreme i prekida u radu automatske stacionarne stanice u Nikšiću, nedostaje značajan broj podataka za ocjenu kvaliteta vazduha na ovom mjernom mjestu.

Februar

 

Kvalitet vazduha tokom februara karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 i visoke koncentracije PM2,5 čestica. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Januar

Kvalitet vazduha tokom januara je bio loš ili veoma loš na svim mjernim mjestima. Usled loših meteoroloških prilika sa aspekta kvaliteta vazduha kakve su temperaturne inverzije, tišine, visok atmosferski pritisak i odsustvo padavina, došlo je do značajnog povećanja koncentracija zagađujućih materija u prizemnom sloju atmosfere.

Najlošija situacija bila je u Pljevljima gdje su osim velikog broja prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica zabilježena i značajna prekoračenja dozvoljenih koncentracija sumpor(IV)oksida SO2, najviše u urbanoj zoni, gdje je 29. januara prekoračen prag upozorenja u kasnim popodnevnim časovima. Povećane koncentracije i prekoračenja dozvoljene vrijednosti ovog polutanta evidentirana su i na mjernoj stanici u pozadinskoj zoni opštine Pljevlja, koja se nalazi u selu Kruševu (Gradina).

Sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama je bio povećan na svim mjernim mjestima.

 


 

Mjesečni izvještaji za 2016. godinu

 

Decembar

Tokom decembra kvalitet vazduha je bio veoma loš na svim mjernim mjestima, pod dominantnim uticajem nepovoljnih meteoroloških uslova sa aspekta kvaliteta vazduha: stabilna atmosfera i temperaturne inverzije uz visok atmosferski pritisak. U Podgorici i Nikšiću zabilježeno 25 dana prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu, u Baru je 14 dana koncentracija PM10 čestica bila iznad propisane vrijednosti, dok je dominantno najlošija situacija bila u urbanom dijelu Pljevalja gdje je 28 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica u vazduhu bila iznad dozvoljene vrijednosti. Kvalitet vazduha u pljevaljskoj kotlini dodatno su pogoršavala i povremena prekoračenja srednjih satnih i srednjih dnevnih koncentracija sumpor (IV) oksida.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 na svim mjernim mjestima.

Evidentiran je i visok sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima.

Novembar

Tokom novembra kvalitet vazduha je bio značajno lošiji na svim mjernim mjestima, pod dominantnim uticajem nepovoljnih meteoroloških uslova sa aspekta kvaliteta vazduha: stabilna atmosfera i temperaturne inverzije uz visok atmosferski pritisak. Prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu zabilježena je na svim mjernim mjestima, pri čemu je najlošija situacija bila u urbanom dijelu Pljevalja.

Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima.

 

Oktobar

Kvalitet vazduha tokom oktobra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima (18 dana je srednja dnevna koncentracija bila iznad dozvoljene granične vrijednosti), kao i povremeno povećana koncentracija sumpor dioksida na istom mjernom mjestu (3 prekoračenja časovne GV).

Na ostalim mjernim mjestima nije bilo prekoračenja dozvoljenih graničnih vrijednosti, uz napomenu da se u Nikšiću ne prati koncentracija PM10 čestica zbog kvara instrumenta koji se nalazi na popravci u Njemačkoj.

 

Septembar

Kvalitet vazduha tokom septembra bio je zadovoljavajući na svim mjernim mjestima, osim u Pljevljima krajem mjeseca, kada je 8 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica bila iznad granične vrijednosti. Ostali parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Avgust

Kvalitet vazduha tokom avgusta je bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima u odnosu na sve mjerene parametre.


Jul

Kvalitet vazduha je tokom jula u odnosu na mjerene parametre bio veoma dobar. Svi parametri na svim mjernim mjestima su bili u okviru propisanih normi, osim vrijednosti dvije maksimalne osmočasovne srednje dnevne koncentracije ozona (koje su bile iznad propisane ciljne vrijednosti) izmjerene na stanici Gradina.

 

Jun

Kvalitet vazduha tokom juna je bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Maj

Kvalitet vazduha je tokom maja bio značajno bolji u odnosu na prethodni period. Poboljšanje kvaliteta vazduha je evidentirano na svim mjernim mjestima, a među najvaznijim razlozima za ovakvo stanje atmosfere u prizemnom sloju je smanjeni režim/prestanak grijanja domaćinstava u kombinaciji sa povoljnijim meteorološkim uslovima.

April

Kvalitet vazduha je tokom aprila bio bolji u odnosu na prethodna tri mjeseca. Poboljšanje kvaliteta vazduha je evidentirano i u Pljevljima, sa izmjerenim nižim srednjim dnevnim koncentracijama PM10 čestica i trendom pada broja prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica (17 dana srednja dnevna koncentracija je bila iznad granične vrijednosti).

Mart

Tokom marta kvalitet vazduha je bio bolji u odnosu na prethodna dva mjeseca. Uprkos nešto boljoj situaciji i dalje je u Pljevljima evidentiran najveći broj prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, gdje je 25 dana srednja dnevna koncentracija bila iznad granične vrijednosti.

Izmjeren je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Februar

Kvalitet vazduha tokom februara karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici. 

Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama. U poređenju sa rezultatima mjerenja tokom januara 2016. godine, tokom februara je uprkos prekoračenjima zabilježen bolji kvalitet vazduha.

 

Januar

Tokom januara kvalitet vazduha je bio veoma loš na svim mjernim mjestima, pod dominantnim uticajem nepovoljnih meteoroloških uslova sa aspekta kvaliteta vazduha tokom većeg dijela mjeseca: stabilna atmosfera i temperaturne inverzije uz visok atmosferski pritisak. U Podgorici su zabilježena 23 dana prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu,u Nikšiću 21, dok je u Baru 10 dana koncentracija PM10 čestica bila iznad propisane vrijednosti. 

Najlošija situacija bila je u urbanom dijelu Pljevalja gdje je 28 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica u vazduhu bila iznad dozvoljene vrijednosti. Kvalitet vazduha u pljevaljskoj kotlini dodatno su pogoršavala i povremena prekoračenja srednjih satnih i srednjih dnevnih koncentracija sumpor (IV) oksida.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 na svim mjernim mjestima.

Evidentiran je i visok sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima. 

 


Mjesečni izvještaji za 2015. godinu

 

Decembar

 Tokom decembra kvalitet vazduha je bio veoma loš na svim mjernim mjestima, pod dominantnim uticajem nepovoljnih meteoroloških uslova sa aspekta kvaliteta vazduha:

stabilna atmosfera i temperaturne inverzije uz visok atmosferski pritisak. U Podgorici i Nikšiću zabilježeno je 27 prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu, u Baru je 22 dana koncentracija PM10 čestica bila iznad propisane vrijednosti, dok je dominantno najlošija situacija bila je u urbanom dijelu Pljevalja gdje je svih 31 dan srednja dnevna koncentracija PM10 čestica u vazduhu bila iznad dozvoljene vrijednosti. Kvalitet vazduha u pljevaljskoj kotlini dodatno su pogoršavala i povremena prekoračenja srednjih satnih i srednjih dnevnih koncentracija sumpor (IV) oksida.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 na svim mjernim mjestima.

Evidentiran je i visok sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima.

 

Novembar

Tokom novembra kvalitet vazduha je bio značajno lošiji na svim mjernim mjestima, pod dominantnim uticajem nepovoljnih meteoroloških uslova sa aspekta kvaliteta vazduha: stabilna atmosfera i temperaturne inverzije uz visok atmosferski pritisak. Osim u Podgorici i Nikšiću gdje je zabilježeno 20 dana prekoračenja srednje dnevne koncentracij PM10 čestica u vazduhu, najlošija situacija bila je u urbanom dijelu Pljevalja.

Samo jedan dan tokom novembra na ovom mjernom mjestu nije bilo prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica, a izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5.

Kvalitet vazduha u pljevaljskoj kotlini dodatno su pogoršavala i povremena prekoračenja srednjih satnih i srednjih dnevnih koncentracija sumpor (IV) oksida.

Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima.

Kvalitet vazduha tokom oktobra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima. Nepovoljni meteorološki uslovi sa aspekta kvaliteta vazduha, stabilna atmosfera i temperaturne inverzije, uslovili su povremena prekoračenja koncentracije PM čestica i na ostalim mjernim mjestima. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama. Ostali mjereni parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

 

Septembar

Kvalitet vazduha tokom septembra karakterisala su povremena prekoračenja srednje dnevne granične vrijednosti PM10 čestica. Ostali parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Avgust

 

Na mjernom mjestu u urbanoj zoni Pljevalja (Skerlićeva ulica) tokom avgusta evidentirana su 3 prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu, dok je na mjernom mjestu Gradina (sub urbana zona Pljevalja) 14 maksimalnih osmosatnih srednjih dnevnih vrijednosti ozona bilo iznad propisane ciljne vrijednosti.

Ostali parametri mjereni u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Jul

Na mjernom mjestu u urbanoj zoni Pljevalja (Skerlićeva ulica) tokom jula evidentirana su 3 prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu, dok je na mjernom mjestu Gradina (sub urbana zona Pljevalja) 13 maksimalnih osmosatnih srednjih dnevnih vrijednosti ozona bilo iznad propisane ciljne vrijednosti.

Ostali parametri mjereni u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Jun

Osim povremenih prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica (4 prekoračenja) evidentiranih na mjernoj stanici u Pljevljima, ostali mjereni parametri bili su u skladu sa propisanim graničnim vrijednostima na svim mjernim mjestima.

Maj

Kvalitet vazduha je tokom maja bio značajno bolji u odnosu na prethodni period. Poboljšanje kvaliteta vazduha je evidentirano na svim mjernim mjestima, a među najvaznijim razlozima za ovo stanje je smanjeni režim/prestanak grijanja domaćinstava u kombinaciji sa meteorološkim uslovima.

April

Kvalitet vazduha je tokom marta bio bolji u odnosu na prethodna tri mjeseca. Poboljšanje kvaliteta vazduha je evidentirano i u Pljevljima, sa izmjerenim značajno nižim srednjim dnevnim koncentracijama PM10 čestica i trendom pada broja prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica.

 

Mart

Tokom marta evidentiran je bolji kvalitet vazduha u odnosu na prethodna dva mjeseca. Uprkos nešto boljoj situaciji i dalje je u Pljevljima najveći broj prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica. Izmjeren je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Februar

Kvalitet vazduha tokom februara karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, naročito u Pljevljima i Nikšiću. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama. U Pljevljima je 2 dana srednja dnevna koncentracija sumpor dioksida bila iznad dozvoljene granične vrijednosti za zaštitu zdravlja, a anilaza srednjih časovnih koncentracija SO2 pokazuje da je 5 puta evidentirana srednja časovna koncentracija veća od granične vrijednosti, na istom mjernom mjestu.

 

Januar

Kvalitet vazduha tokom januara karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama. U Pljevljima je 4 dana srednja dnevna koncentracija sumpor dioksida bila iznad dozvoljene granične vrijednosti za zaštitu zdravlja.

 


Mjesečni izvještaji za 2014. godinu

 

Januar

Kvalitet vazduha je tokom januara bio pod velikim uticajem emisija iz individualnih i kolektivnih ložišta. Osim visokih koncentracija i velikog broja prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Februar

Kvalitet vazduha tokom februara karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, naročito u Pljevljima i Nikšiću. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Mart

Kvalitet vazduha je tokom marta bio bolji na svim mjernim mjestima, osim u Pljevljima, gdje je zabilježen veliki broj prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, kao i visoka srednja mjesečna koncentracija ovog polutanta.

Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima.

April

Kvalitet vazduha je tokom aprila bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima osim u Pljevljima, gdje je zabilježen veliki broj prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, kao i visoka srednja mjesečna koncentracija ovog polutanta.

Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima, osim u Baru.

Maj

Kvalitet vazduha je tokom maja bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Jun

Kvalitet vazduha je tokom juna bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

 

Jul

Kvalitet vazduha je tokom jula bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Avgust

 Kvalitet vazduha je tokom avgusta bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Septembar

Rezultat analize koncentracija polutanata u vazduhu mjerenih na automatskim stacionarnim stanicama pokazuje da je kvalitet vazduha tokom septembra bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Oktobar

Početak grejne sezone uzrokovao je lošiji kvalitet vazduha i prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima tokom oktobra. Na ostalim mjernim mjestima vazduh je bio zadovoljavajućeg kvaliteta.

Novembar

Kvalitet vazduha tokom novembra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici. Meteorološke prilike bile su praćene pojavom temperaturnih inverzija, visokog atmosferskog pritiska i stabilne atmosfere, što predstavlja nepovoljne meteorološke faktore sa aspekta zaštite kvaliteta vazduha.
U Pljevljima je svih 30 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica bila iznad dozvoljene granične vrijednosti (koja iznosi 50µg/m3), u Nikšiću je dozvoljena granična vrijednost prekoračena 21 dan, a u Podgorici 18 dana. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama. Prekoračenja koncentracije PM10 čestica praćena su povećanim koncentracijama PM2,5 čestica u vazduhu.
Ostali mjereni parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Decembar

 

Kvalitet vazduha tokom decembra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici. Meteorološke prilike bile su praćene pojavom temperaturnih inverzija, visokog atmosferskog pritiska i stabilne atmosfere, što predstavlja nepovoljne meteorološke faktore sa aspekta zaštite kvaliteta vazduha. U Pljevljima je 28 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica bila iznad dozvoljene granične vrijednosti (koja iznosi 50µg/m3), u Nikšiću je dozvoljena granična vrijednost prekoračena 23 dana, a u Podgorici 19 dana. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama. Prekoračenja koncentracije PM10 čestica praćena su povećanim koncentracijama PM2,5 čestica u vazduhu.
Ostali mjereni parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

 


 

Mjesečni izvještaji za 2013. godinu

 

Januar

Kvalitet vazduha je tokom januara bio pod velikim uticajem emisija iz individualnih i kolektivnih ložišta. 

Sezonu grijanja su tokom prethodnih godina, takođe, karakterisale povećane koncentracije PM10 čestica u vazduhu i benzo(a)pirena, što je u direktnoj vezi sa upotrebom čvrstih goriva, uz kumulativni efekat sa emisijama iz industrije i saobraćaja.
Upoređujući rezultate mjerenja tokom januara 2012. i 2013. godine zaključak je da je, uz evidentirana prekoračenja, u Nikšiću i Pljevljima kvalitet vazduha bio na nivou prethodne godine, uz blago poboljšanje kvaliteta. Na mjernim mjestima u Podgorici i Baru broj prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu je veći tokom prvog mjeseca 2013. godine u odnosu na isti period 2012. godine.

Februar

Kvalitet vazduha je tokom februara bio bolji u odnosu na prethodni mjesec u odnosu na sve parametre koji se prate, skoro na svim mjernim mjestima. I

dalje najveći uticaj imaju emisije iz individualnih i kolektivnih ložišta, ali je broj prekoračenja srednje dnevne dozvoljene koncentracije PM10 čestica bio manji, kao i srednja mjesečna koncentracija benzo(a)pirena.
Usled prekida GSM veze rezultati mjerenja PM10 čestica na mjernom mjestu u urbanoj zoni Pljevalja u periodu od 2-15. februara nijesu bili dostupni za obradu. Izmjerene koncentracije PM2,5 četica ukazuju na veliku
opterećenost vazduha suspendovanim česticama.

Mart

Kvalitet vazduha je tokom marta bio zadovoljavajući u Podgorici, Baru i Tivtu. 

Broj prekoračenja srednje dnevne dozvoljene koncentracije PM10 čestica dominantno je uticao na lošiji kvaliet vazduha u Pljevljima, dok su u Nikšiću na kvalitet vazduha najviše uticale povećane koncentracije benzena i benzo(a)pirena.

April

Kvalitet vazduha tokom aprila je bio znatno bolji u ondnosu na prethodni period 2013. godine.

Broj prekoračenja srednje dnevne dozvoljene koncentracije PM10 čestica značajno je smanjen na svim mjernim mjestima. Poboljšanje meteoroloških uslova,i smanjenje/prestanak grijanja domaćinstava, dominantno je uticalo na ovakvo stanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori.

Maj

Kvalitet vazduha tokom maja je bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima, osim  koncentracije benzena na mjernom mjestu u Nikšiću koja je i dalje povećana u odnosu na propisanu godišnju graničnu vrijednost.

Jun

Kvalitet vazduha je tokom juna bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Jul

Kvalitet vazduha je tokom jula bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Avgust

 Osim povremenih pekoračenja srednje dnevne granične vrijednosti PM10 čestica (nije bilo prekoračenja dozvoljene granice tolerancije za PM10

čestice) u Pljevljima i dozvoljene maksimalne osmočasovne dnevne koncentracije prizemnog ozona u Baru i Nikšiću, svi ostali mjereni parametri na svim mjernim mjestima su bili u okviru propisanih vrijednosti.

Septembar

Kvalitet vazduha je na svim mjernim mjestima bio zadovoljavajući, uz povremena prekoračenja (izmjerene vrijednosti su bile bliske dozvoljenim graničnim vrijednostima-nije bilo prekoračenja dozvoljene granice tolerancije) koncentracije PM10 čestica u Pljevljima i povremenih
odstupanja od propisane vrijednosti maksimalne srednje osmočasovne koncentracije prizemnog ozona u Baru.

Oktobar

Početak sezone grijanja uslovio je pogoršanje kvaliteta vazduha naročito u odnosu na koncentraciju PM čestica. Najveći broj prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica evidentiran je u Pljevljima i Nikšiću. Takođe je izmjerena povećana koncentracija benzo(a)pirena u PM česticama. Ostali mjereni parametri na svim mjernim mjestima su bili u okviru propisanih vrijednosti.

Novembar

Decembar

"Veoma loš kvalitet vazduha ocjenjivan sa aspekta koncentracije PM10 čestica i sadržaja benzo(a)pirena u PM10 česticama tokom decembra, osim emisija zagađujućih čestica koje vode pirijeklo od industrije, saobraćaja i iz ložišta - kolektivnih i individualnih, uslovili su i meteorološki uslovi – visok atmosferski pritisak, temperaturne inverzije i stabilna atmosfera."

 


 

 Mjesečni izvještaji za 2012. godinu

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar


 Mjesečni izvještaji za 2011. godinu

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar
Rezultati mjerenja kvaliteta vazduha u Podgorici (lokacija Nova Varoš, 14.-21. Septembar 2011.)

Oktobar

Novembar

Decembar

Tokom marta kvalitet vazduha je bio bolji u odnosu na prethodna dva mjeseca. Uprkos nešto boljoj situaciji i dalje je u Pljevljima evidentiran najveći broj prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, gdje je 25 dana srednja dnevna koncentracija bila iznad granične vrijednosti.
Izmjeren je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!