Dozvole za sakupljanje i promet biljnih i životinjskih vrsta

Agencija za zaštitu životne sredine nadležna je da izdaje:

1) Dozvole za izvoz, uvoz i tranzit ugroženih divljih biljnih i životinjskih vrsta u skladu sa Zakonom o potvrđivanju CITES Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore („Službeni list SRJ“, Međunarodni ugovori, broj11/01) 

CITES Konvencija  (opširnije)

 2) Dozvole za promet i sakupljanje nezaštićenih i pojedinih zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Crne Gore u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima sakupljanja i korišćenja nezaštićenih biljnih vrsta ("Sl.List RCG", br 27/02, 64/03) i Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Službeni list RCG“, broj 76/06).

Za izdavanje dozvole potrebno je dostaviti Agenciji za zaštitu životne sredine sledeća dokumenta:

- Zahtjev sa podacima o nazivu vrsta, količini vrsta koje se uvoze/izvoze/reeksportuju, a ukoliko se radi o sakupljanju vrsta i nazive lokaliteta sa kojih se te vrste sakupljaju.

- Uplatnica uz zahtjev kao dokaz da je uplaćeno 5,00 eura na

- Žiro račun:  832-31614120-72

- Svrha uplate: Administrativna taksa

- Primalac: Agencija za zaštitu životne sredine

- Rješenje o registraciji preduzeća koje je ovlašteno za sakupljanje nezaštićenih vrsta u Crnoj Gori, a u koliko se radi o prometu vrstama potrebno je dostaviti podatke o pravnom/fizičkom licu koje vrši promet biljnim i životinjskim vrstama.


Lista zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Crne Gore

Članovi zakona o zaštiti prirode koji se odnose na uzgoj, promet, zaštitu i očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta Kontakt:

 Ana Lekić

 e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   

 tel/fax: 020/446-529 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!