Dozvole za SEA (stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu)

Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list RCG, br. 80/05) je stupio na snagu 1. januara 2008. godine. Ovim zakonom se utvrđuju uslovi, način i postupak vršenja procjene uticaja određenih planova ili programa na životnu sredinu, kroz integrisanje principa zaštite životne sredine u postupku pripreme, usvajanja i realizacije planova ili programa koji imaju uticaj na životnu sredinu.


-    ZAKON  (elektonska forma);

Kratak opis postupka pri izdavanju saglasnosti na Elaborat o životnoj sredini:

-    Na osnovu člana 17 Zakona o „Strateškoj procjeni uticaja“  izvještaj o strateškoj procjeni se dostavlja na uvid Agenciji za zaštitu životne sredine, radi davanja mišljenja na dati izvještaj;

-    Agencija za zaštitu životne sredine daje primjedbe ili sugestije na dati izvještaj poslije čega se isti vraća na doradu i prosleđuje u dalju proceduru;

-    Zakonski rok za davanje mišljenja na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja je 30 dana od dana podnošenja Izvještaja na uvid;

-    U koliko se mišljenje ne izda u zakonski predviđenom roku, smatra se da Agencija za zaštitu životne sredine nema primjedbi;

-    Nakon isteka roka obrađivač plana ili programa je dužan da obavijesti javnost i organizuje javnu raspravu radi distribuiranja datog izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na uvid javnosti;

-    Po završetku javne rasprave Agencija za zaštitu životne sredine formira stručnu komisiju  koja ponovo pregleda kompletni izvještaj; 

-    Poslednji korak u ovom postupku je IZDAVANJE SAGLASNOSTI na dati izvještaj, koju izdaje predhodno formirana stručna komisija.

Naknada za ocjenu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Uplata se vrši na br žio račun : 832-7073-27

Svrha plaćanja: Taksa

Primalac: Agencija za zaštitu životne sredine 


Kontakt:

Tamara Brajović 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!