Dozvole za uvoz hemikalija

Na osnovu Zakona o hemikalijama («Sl. list CG» broj 18/12), Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. list RCG» broj 60/03) i Zakona o administratvnim taksama («Službeni list CG», broj 22/08), Agencija za zaštitu životne sredine izdaje odobrenje za uvoz, izvoz i tranzit hemikalija (otrova) uz prethodnu saglasnost MUP-a a na osnovu Zakona o prevozu opasnih materija («Sl. list CG» broj 5/08), (Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost).

Lista klasifikovanih supstanci

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ HEMIKALIJA

1. PISMENI ZAHTJEV

- naziv i sjedište, odnosno ime i adresu dobavljača
- trgovačko ime hemikalije (otrova)
- naziv i sjedište proizvođača hemikalija ili preparata;
- naziv i sjedište isporučioca i broj profakture
- naziv i sjedište krajnjeg korisnika
- podatke o načinu pakovanja i označavanju hemikalija
- podatke o namjeni i upotrebi hemikalija;
- podatke o količini hemikalija;
- podatke o načinu skladištenja (lokacija, opis prostorija);
- mjere koje će se sprovoditi za bezbjedno čuvanje i skladištenje hemikalija;
- granični prelaz
- podaci o prevoznom sredstvu

 2. UPLATA ADMINISTRATIVNE TAKSE ( Sl. list CG 22/2008 )

- Broj žiro računa 832 – 31614120 -72
- Naziv korisnika Budžet CG
- Svrha doznake RAT
- Taksa 5 eura
- Za izdavanje saglasnosti (dozvole) 50 eura

3. SERTIFIKAT hemikalije ili preparata (garancija o proizvođaču)

4. BEZBJEDONOSNI LIST hemikalije ili preparata

5. PROFAKTURA DOBAVLJAČA/ISPORUČIOCA ( količina)

6. TARIFNA OZNAKA

7. CAS broj hemikalije (otrova)

8. ADR SERTIFIKAT VOZILA I VOZAČA (ADR sertifikat vozila ako količina hemikalija/preparata prelazi 400 kg)

9. UGOVOR O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZA EVENTUALNU ŠTETU KOJA MOŽE NASTATI UPOTREBOM HEMIKALIJA U CRNOJ GORI
a zove se *POLISA ZA EKOLOŠKE ŠTETE*

10. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA ( ako se prvi put javljaju za uvoz)

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ HEMIKALIJA

1. PISMENI ZAHTJEV

- naziv i sjedište, odnosno ime i adresu dobavljača
- trgovačko ime hemikalije (otrova)
- naziv i sjedište proizvođača hemikalija ili preparata;
- naziv i sjedište isporučioca i broj profakture
- naziv i sjedište krajnjeg korisnika
- podatke o načinu pakovanja i označavanju hemikalija
- podatke o namjeni i upotrebi hemikalija;
- podatke o količini hemikalija;
- podatke o načinu skladištenja (lokacija, opis prostorija);
- mjere koje će se sprovoditi za bezbjedno čuvanje i skladištenje hemikalija;
- granični prelaz
- podaci o prevoznom sredstvu

2. UPLATA ADMINISTRATIVNE TAKSE ( Sl. list CG 22/2008 )


- broj žiro računa 832 – 31614120-72
- naziv korisnika Budžet CG
- svrha doznake RAT
- taksa 5 eura
- za izdavanje dozvole 50 eura


3. SERTIFIKAT hemikalije ili preparata ( garancija o proizvođaču)

4. BEZBJEDONOSNI LIST hemikalije ili preparata

5. PROFAKTURA ( količina)

6. TARIFNA OZNAKA

7. CAS broj hemikalije (otrova)

8. ADR SERTIFIKAT VOZILA I VOZAČA (ADR sertifikat vozila ako količina
hemikalija/preparata prelazi 400 kg)

9. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA ( ako se prvi put javljaju za izvoz)

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRANZIT HEMIKALIJA

1. PISMENI ZAHTJEV

- naziv i sjedište, odnosno ime i adresu dobavljača
- trgovačko ime hemikalije (otrova)
- naziv i sjedište proizvođača hemikalija ili preparata;
- naziv i sjedište isporučioca i broj profakture
- naziv i sjedište krajnjeg korisnika
- podatke o načinu pakovanja i označavanju hemikalija
- podatke o namjeni i upotrebi hemikalija;
- podatke o količini hemikalija;
- podatke o načinu skladištenja (lokacija, opis prostorija);
- mjere koje će se sprovoditi za bezbjedno čuvanje i skladištenje hemikalija;
- granični prelaz
- podaci o prevoznom sredstvu

 2. UPLATA ADMINISTRATIVNE TAKSE ( Sl. list CG 22/2008 )

- Broj žiro računa 832 – 31614120-72
- Naziv korisnika Budžet CG
- Svrha doznake RAT
- Taksa 5 eura
- Za izdavanje saglasnosti (dozvole) 50 eura


3. SERTIFIKAT hemikalije ili preparata ( garancija o proizvođaču)

4. BEZBJEDONOSNI LIST hemikalije ili preparata

5. PROFAKTURA DOBAVLJAČA/ISPORUČIOCA ( količina)

6. TARIFNA OZNAKA

7. CAS broj hemikalije (otrova)

8. ADR SERTIFIKAT VOZILA I VOZAČA (ADR sertifikat vozila ako količina hemikalija/preparata prelazi 400 kg)

9. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA ( ako se prvi put javljaju za tranzit)


Kontakt osoba: Tatjana Mujiičić    

e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   

 tel/fax: 020/618-261

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!