Integrisane dozvole

Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005, "Sl. list Crne Gore", br. 54/09 od 10.08.2009, 40/11 od 08.08.2011) donesen je 2005. godine, a primjenjuje se od 1. januara 2008. godine. Zakon je rađen na osnovu zahtjeva Direktive Savjeta 96/61/EZ od 24. septembra 1996. godine o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja (Integrated pollution prevention and control - IPPC Direktiva).

Ciljevi IPPC sistema su:

• integrisan pristup kontroli zagađivanja: svođenje na minimum potrošnje sirovina i energije; sprječavanje ili smanjenje emisija u vazduh, vodu i zemljište, vodeći računa o upravljanju otpadom i uključujući prekogranični kontekst
• osiguranje visokog nivoa zaštite životne sredine kao cjeline
• primjena opštih principa na obaveze operatera i utvrđivanje uslova za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti
• potpuna uzajamna koordinacija nadležnih organa u postupku izdavanja dozvola
• dostupnost informacija i učešće javnosti prije donošenja odluke o izdavanju dozvole
• pojednostavljenje kontrole i jačanje uloge inspekcije.

 Zaokružen IPPC sistem obuhvata i set podzakonskih propisa:

• Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Službeni list CG“ broj 07/08);
• Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primjenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrijednosti emisija u integrisanoj dozvoli („ Službeni list CG“ broj 07/08);
• Uredba o sadržini programa mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima („Službeni list CG“ broj 07/08);
• Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola („Službeni list CG“ broj 03/08);
• Pravilnik o sadržini, obliku i načinu popunjavanja zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole („Službeni list CG“ broj 03/08);
• Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole („Službeni list CG“ broj 03/08).
Integrisana dozvola izdaje se za:
• rad novih postrojenja
• rad i bitne izmjene u radu/funkcionisanju postojećeg postrojenja

Integrisanom dozvolom se utvrđuju i obezbjeđuju uslovi zaštite životne sredine u cjelini kroz primjenu propisanih mjera koje se odnose naročito na:

• korišćenje resursa kao što su voda, energija i sirovine
• dozvoljene emisije zagađujućih materija u vazduh, vodu ili zemljište
• dozvoljene emisije buke i vibracije
• upravljanje otpadom
• sprječavanje i postupanje u slučaju udesa.

Dozvola se izdaje na period do 10 godina i podliježe reviziji najmanje dva puta u toku važenja.

IPPC sistem uvodi:

• integrisanu dozvolu za jedno ili više postrojenja na istoj lokaciji kojim upravlja isti operater i koja podliježe obavezi pribavljanja integrisane dozvole
• primjenu najbolje dostupnih tehnika (BAT) na IPPC postrojenja
• obavezu rada postrojenja na način kojim se obezbjeđuje zaštita životne sredine u cjelini
• obavezno postupanje i rad operatera u skladu s uslovima utvrđenim u integrisanoj dozvoli
• obavezu operatera da vrši kontrolu i mjerenja emisija i tehnoloških procesa
• pristup javnosti zahtjevu za izdavanje dozvole i integrisanoj dozvoli
• zabranu rada IPPC postrojenja bez validne integrisane dozvole ili rada usljed neispunjavanja uslova propisanih u dozvoli.

Vrste postrojenja i aktivnosti (oblasti) za koja se izdaju IPPC dozvole:

• proizvodnja energije
• proizvodnja i prerada metala
• industrija minerala
• hemijska industrija
• upravljanje otpadom
• ostale aktivnosti.

Režimu IPPC ne podliježu ona postrojenja kojima je kapacitet manji od kriterijuma utvrđenog za pojedine vrste u okviru ovih kategorija.

IPPC se ne primjenjuje na postrojenja ili dijelove postrojenja koji se koriste za istraživanje, razvoj i testiranje novih proizvoda i postupaka.


 Kontakt:

Danilo Kujović, Spec. of environmental protection
Advisor, Sector for issuing licences (IPPC)

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tel: +382 20/ 446 - 527
Fax: +382 20/ 446 - 587

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!