Dozvole za izvoz i tranzit opasnog otpada

Prilikom izvoza i tranzita opasnog otpada napalaćaju se taksa, 10,00 eura po toni opasnog otpada.

Uplata se vrši na br žr: 832-31614120-72

Svrha plaćanja: Taksa

Primalac:  Agencija za zaštitu životne sredine

Dozvole za izvoz i tranzit opasnog otpada

Član 69

Uvoz, tranzit i izvoz opasnog otpada može se vršiti samo na osnovu dozvole, koju na zahtjev pravnog ili fizičkog lica izdaje agencija.

Uvoz i tranzit neopasnog otpada može se vršiti samo na osnovu dozvole koju na zahtjev pravnog ili fizičkog lica izdaje agencija.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana podnosi se dokumentacija koja prati pošiljku i sadrži naročito.

1. Izvještaj o karakterizaciji otpada,

2. Dokaze o obaveštenju i odobrenju svih država kroz koje otpad prolazi do krajnjeg odredišta,

3. Ugovor zaključen između uvoznika i izvoznika,

4. Druge dokaze u skladu sa zakonom

Za prekogranično kretenje otpada podnosilac zahtjeva obezbeđuje odgovarajuću finasisku garanciju i polisu osiguranja ili drugi oblik osiguranja u skladu sa propisima države uvoza ili tranzita, u iznosu koji je potreban za troškove tretmana otpada, kao i za eventualne troškove sanacije u slučaju havarije. Bliži sadržaj dokumentacije koja se podnosi u zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz, i tranzit otpada iz st.1 i 2,kao i listu klasifikacije otpada utvrđuje propisom nadležni organ državne uprave.

Pravilnik

Bliža sadržina propisane dokumentacije određena je Pravilnikom o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada (" Sl. list SRJ " Br 69/99) .


 

Kontakt:

Boris Nišavić  

 e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radoman Vukić

 e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tel: 020 618-260

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!