Vazduh

Vazduh kao jedan od najznačajnih činioca životne sredine, svojim kompleksnim sastavom i osobinama zahtijeva stručno praćenje i analizu. To podrazumijeva dobro poznavanje fizičko-hemijskih karakteristika vazduha i meteoroloških uticaja.Tim stručnjaka se bavi analizom podataka, izradom izvještaja kao i praćenjem realizacije programa monitoringa uz primjenu važeće zakonske regulative.

U okviru Sektora za monitoring, analizu i izvještavanje, odsjek za vazduh prati sljedeće  tematske cjeline:


    - Kvalitet vazduha
    - Klimatske promjene
    - Buka

Cilj monitoringa vazduha i buke


Monitoring se sprovodi u cilju dobijanja pouzdanih i kvalitetnih informacija o stanju kvaliteta vazduha i nivoa buke u životnoj sredini Crne Gore. Dobijeni podaci predstavljaju bazu na osnovu koje se definisu adekvatni mehanizmi unapredjenja kvaliteta vazduha u zivotnoj sredini. Na osnovu podataka dobijenih monitoringom buke, precizira se politika zastite zvotne sredine i gradjana od buke.  


Aktivnosti na praćenju podprograma: kvalitet vazduha, klimatske promjene i buka


  - izrada programa praćenja kvaliteta vazduha u Crnoj Gori,
  - praćenje, analiza i izvještavanje o stanju vazduha,
  - praćenje, analiza i izvještavanje iz oblasti buke,
  - vođenje Inventara emisija gasova u vazduh prema Konveniji o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima (CLRTAP)
vođenje Inventara emisija gasova sa efektom staklene bašte prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime (UNFCCC) 
  - učešće u izradi Izvještaja o stanju životne sredine,
  - učešće u  izradi Nacionalne liste indikatora,
  - saradnja s tijelima državne uprave, opštinama, pravnim osobama s javnim ovlašćenjima, međunarodnim tijelima, institucijama i institucijama na izradi i realizaciji projekata i programa zaštite životne sredine,
  -  učešće u sprovođenju međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja zaštite zaštite životne sredine kojih je Crna Gora stranka, u dijelu koji se odnosi na izvještavanje prema preuzetim obavezama,
  -  učešće u projektima i programima iz područja zaštite životne sredine koji se sprovode na temelju međunarodnih ugovora. 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!