Voda

Očuvanje  vode kao dragocjenog prirodnog bogatstva, predstavlja osnovne koordinate strategije sveukupnog razvoja Crne Gore kao ekološke  države. Stoga nekontrolisano korišćenje i zagađivanje vode u Crnoj Gori predstavlja štetan čin po  njeno stanovništvo, druga živa bića i prirodu. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi obezbjeđenja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda, zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta i zaštite životne sredine.
       Program monitoringa površinskih i podzemnih voda je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva  Monitoring kvaliteta voda za kupanje je nakon potpisanog Sporazuma između Agencije za zaštitu životne sredine  i  JP Morsko dobro, zajednička aktivnost ove dvije institucije.
       Aktivnosti Agencije u ovom segment je prikupljanje i objedinjavanje podataka o kvalitetu i kvantitetu površinskih i podzemnih voda, njihovu obradu i izradu izvještaja o stanju životne sredine i sprovođenje politike zaštite životne sredine. Obaveze za ovu oblast na nacionalnom nivou proističu iz Zakona o vodama i drugim podzakonskim aktima koji su proistekli iz navedenog  zakona.

Cilj monitoringa


Monitoring površinskih i  podzemnih voda kao i voda za kupanje


          Monitoring  voda je sastavni dio jedinstvenog informacionog sistema stanja životne sredine.Sprovodi se u cilju dobijanja pouzdanih  i kvalitetnih informacija o stanju kvaliteta i  kvantiteta površinskih i podzemnih voda kao i voda za kupanje.

Aktivnosti i program monitoringa

• izvještavanje o stanju površinskih i podzemnih voda,
• praćenje i izvještavanje o stanju kvaliteta voda za kupanje,
• učešće u izradi Izvještaja o stanju životne sredine,
• učešće u  izradi Nacionalne liste indikatora,
• saradnja s organima državne uprave, opštinama, pravnim licima s javnim ovlašćenjima, međunarodnim tijelima, institucijama na izradi i realizaciji projekata i programa zaštite životne sredine,
•  učešće u sprovođenju međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja zaštite zaštite životne sredine kojih je Crna Gora stranka, u dijelu koji se odnosi na izvještavanje prema preuzetim obavezama,
• učešće u projektima i programima iz područja zaštite životne sredine koji se sprovode na temelju međunarodnih ugovora, po ovlašćenju Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine,
• osiguravanje uslova za pristup informacijama o životnoj sredini.
• Saradnja sa Evropskom agencijom  za životnu sredinu (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje ( EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!