Zemljište

Zemljište,voda i vazduh su elementarne komponente životne sredine. Zemljište se ubraja u uslovno obnovljive resurse. Glavni uticaji na zemljište uključuju zagađenje (lokalno i difuzno), smanjenje organske materije, eroziju, zuzimanje zemljišta izgradnjom, zbijanje zemljišta, salinizacija, smanjenje zemljišnog biodiverziteta. To podrazumijeva dobro poznavanje fizičko-hemijskih karakteristika zemljištakao i njihovo praćenje.Tim stručnjaka se bavi analizom podataka, izradom izvještaja kao i praćenjem realizacije programa monitoringa uz primjenu važeće zakonske regulative.

Cilj monitoringa

  • Monitoring  zemljišta je sastavni dio jedinstvenog informacionog sistema stanja životne sredine.
  • Sprovodi se u cilju dobijanja pouzdanih  i kvalitetnih informacija o stanju zemljišta.
  •  Definiše prioritete u upravljanju životne sredine.


Aktivnosti i program monitoringa

  • izvještavanje o stanju zemljišta,
  • učešće u izradi Izvještaja o stanju životne sredine,
  • učešće u  izradi Nacionalne liste indikatora,
  • saradnja s organima državne uprave, opštinama, pravnim licima s javnim ovlašćenjima, međunarodnim tijelima, institucijama na izradi i realizaciji projekata i programa zaštite životne sredine,
  •  učešće u sprovođenju međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja zaštite zaštite životne sredine kojih je Crna Gora stranka, u dijelu koji se odnosi na izvještavanje prema preuzetim obavezama,
  • učešće u projektima i programima iz područja zaštite životne sredine koji se sprovode na temelju međunarodnih ugovora, po ovlašćenju Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine,
  • osiguravanje uslova za pristup informacijama o životnoj sredini.

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!