Služba za opšte, pravne i finansijske poslove

Služba za opšte, pravne i finansijske poslove

Služba za opšte, pravne i finansijske  poslove vrši poslove koji se odnose na: izradu opštih akata Agencije, pripremu i objedinjavanje programa, planova rada i izvještaja o radu Agencije, pripremu rješenja o pravima i obavezama službenika po osnovu rada; učestvuje u izradi akta organizacije i sistematizacije radnih mjesta; formiranje personalnih dosijea i vođenje kadrovske evidencije službenika i namještenika; primjenu Kadrovskog informacionog sistema; pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; pripremu i zaključivanje ugovora sa fizičkim i pravnim licima; vođenje personalne evidencije; druge organizacione, pravne, materijalno finansijske poslove, a posebno pripremu i izvršenje predračuna sredstava; izradufinansijskog plana; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom; vođenje poslovnih knjiga; izradu periodičnih obračuna i završnih računa; izradu finansijskog iskaza I dostavljanje Državnom trezoru; blagajničko poslovanje; knjigovodstvene poslove; ovjeravanje tačnosti i punovažnosti plaćanja državnim novcem; javne nabavke; stručne I administrativne poslove za potrebe Komisije za žalbe; kancelarijske pomoćne poslove I druge poslove u skladu sa propisima.


Kontakt:

Nikola Golubović, Načelnik službe
Tel:020 /446-525
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Hamid Šabović, Samostalni savjetnik I za planiranje finansijske politike
Tel:020/446-524

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Svetlana Živković, Samostalni savjetnik I za javne nabavke
Tel:020/446-504
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Nada Jovanović, Samostalni savjetnik za I ljudske resurse
Tel: 020/446-523
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Dijana Radulović-Bulatović - Samostalni savjetnik II za kadrovske poslove
Tel: 020/446-523
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Arhiva
Tel:020 446 532

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!