Morski ekosistem

More predstavlja specifičanu životnu sredinu i izuzetan prirodan resurs. Praćenje stanja ekosistema priobalnog mora Crne Gore je od velikog značaja imajući na umu da je turizam jedan od naših najznačajnijih privrednih resursa.
 Zbog specifičnih karakteristika morskog ekosistema analiza podataka podrazumijeva dobro poznavanje bioloških, fizičkih i hemijskih parametara kao i njihovo međudejstvo. S tim u vezi za potrebe analiza i izrade izvještaja neophodan je tim stručnjaka za analizu podataka, praćenje realizacije programa monitoringa i izradu zakonom predviđenih izvještaja.

Cilj monitoringa


Program praćenja stanja ekosistema priobalnog mora sprovodi se u cilju ocjene stanja morskog biodiverziteta i kvaliteta morske vode, polazeći od analize bioloških i hemijskih indikatora zagađenja. Na osnovu rezultata koji se dobijaju kroz realizaciju programa monitoringa vrši se procjena stepena zagađenosti.
Rezultati se takođe, koriste i za potrebe ispunjavanja obaveza izvještavanja na međunarodnom nivou (Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine i MEDPOL-u).


Aktivnosti i program monitoringa


Aktivnosti na godišnjem nivou:

  • Izrada programa praćenja stanja ekosistema priobalnog mora;
  • Pripremanje informacije o stanju ekosistema priobalnog mora za Vladu i javnost;
  • Izrada izvještaja za Evropsku agenciju za zaštitu životne sredine i druge međunarodne institucije;
  • Kordinacija realizacije programa monitoringa stanja ekosistema priobalnog mora i reviziju sprovođenja programa;
  • Izrada predloga mjera za popravljanje stanja u ugroženim oblastima i oblastima gdje su evidentirani pritisci na živi svijet
  • Realizacija projekata.

Program monitoringa

Program monitoringa stanja ekosistema priobalnog mora Crne Gore čine sljedeći   komplementarni programi:

  - Program opšteg kvaliteta priobalne vode mora
  - Monitoring kvaliteta vode lučkih akvatorijuma
  - Monitoring eutrofikacije
  - Monitoring trenda zagađenja
  - Biomonitoring
  - Monitoring biomarkera
  - Monitoring unosa rijekama
  - Monitoring unosa efluentima
  - Monitoring unosa preko atmosfere
  - Monitoring vode za marikulturu
  - Monitoring vode za kupanje

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!