Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore - Monitoring kvaliteta vazduha

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore - Monitoring kvaliteta vazduha


Detaljne informacije o radu Agencije i njezinih službi nalaze se na ovim stranicama.


AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleterske 19, Podgorica
Kabinet direktora: +382 20 618 400
Faks: +382 20 618 371
E-pošta: epamontenegro@gmail.com