Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore - Monitoring kvaliteta vazduha

Kontakt

Za sva pitanja i primjedbe možete nam se obratiti na adresu:


AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleterske 19, Podgorica
Kabinet direktora: +382 20 618 400
Faks: +382 20 618 371
E-pošta: epamontenegro@gmail.com