Pregled mjerenja za 23.09.2021 07:00h

    KomponentaOznakaKoncentracijaCAQI*
    Azot dioksidNO2< 2 µg/m30,10
    *CAQI (Common Air Quality Index) indeks kvaliteta vazduha

    Mjerenja u proteklih 24 časa

    Kliknite na komponentu za prikaz mjerenja