Pregled mjerenja za 01.10.2020 22:00h

  KomponentaOznakaKoncentracijaCAQI*
  Azot dioksidNO2< 2 µg/m30,61
  OzonO341 µg/m317,08
  Leb.čestice PM10PM107,2 µg/m37,17
  Leb.čestice PM2.5PM2.5< 5 µg/m3
  *CAQI (Common Air Quality Index) indeks kvaliteta vazduha

  Mjerenja u proteklih 24 časa

  Kliknite na komponentu za prikaz mjerenja