Pregled mjerenja za 07.08.2020 13:00h

  KomponentaOznakaKoncentracijaCAQI*
  Azot dioksidNO2< 2 µg/m30,20
  OzonO357,8 µg/m324,08
  Leb.čestice PM10PM105,7 µg/m35,74
  Leb.čestice PM2.5PM2.55,1 µg/m3
  *CAQI (Common Air Quality Index) indeks kvaliteta vazduha

  Mjerenja u proteklih 24 časa

  Kliknite na komponentu za prikaz mjerenja