Pregled mjerenja za 07.08.2020 12:00h

  KomponentaOznakaKoncentracijaCAQI*
  Azot dioksidNO2< 2 µg/m30,28
  OzonO355,5 µg/m323,11
  Leb.čestice PM10PM105,8 µg/m35,83
  Leb.čestice PM2.5PM2.5< 5 µg/m3
  *CAQI (Common Air Quality Index) indeks kvaliteta vazduha

  Mjerenja u proteklih 24 časa

  Kliknite na komponentu za prikaz mjerenja