Pregled mjerenja za 23.09.2021 05:00h

    KomponentaOznakaKoncentracijaCAQI*
    OzonO3< 2 µg/m30,03
    *CAQI (Common Air Quality Index) indeks kvaliteta vazduha

    Mjerenja u proteklih 24 časa

    Kliknite na komponentu za prikaz mjerenja