Pregled mjerenja za 23.04.2021 17:00h

    KomponentaOznakaKoncentracijaCAQI*
    OzonO373,7 µg/m330,69
    *CAQI (Common Air Quality Index) indeks kvaliteta vazduha

    Mjerenja u proteklih 24 časa

    Kliknite na komponentu za prikaz mjerenja