Pregled mjerenja za 04.12.2020 14:00h

  KomponentaOznakaKoncentracijaCAQI*
  OzonO379,4 µg/m333,09
  MetanCH41,29 mg/m3
  *CAQI (Common Air Quality Index) indeks kvaliteta vazduha

  Mjerenja u proteklih 24 časa

  Kliknite na komponentu za prikaz mjerenja