Pregled mjerenja za 04.12.2020 15:00h

    KomponentaOznakaKoncentracijaCAQI*
    OzonO380,9 µg/m333,71
    *CAQI (Common Air Quality Index) indeks kvaliteta vazduha

    Mjerenja u proteklih 24 časa

    Kliknite na komponentu za prikaz mjerenja