Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore - Monitoring kvaliteta vazduha
Indeks kvaliteta vazduha:
Veoma niski
Niski
Srednji
Visoki
Veoma visoki
Ostali statusi:
Bez autom. podataka
Bez indeksa k.v.
Prekid veze

Napomena:
Podaci se spremaju na server automatski i moguće su korekcije i promjene bez prethodnih objava. Agencija za zaštitu životne sredine ne snosi odgovornost za greške nastale u prikazivanju podataka osim kod službenih izvještaja koja se objavljuju posebno.